Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag till skyddsväst för hund

Du kan ansöka om bidrag till skyddsväst för drivande och ställande jakthundar i Örebro län. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga.

Du kan få bidrag för skyddsväst och vargstål. Vid behov kan vi ge bidrag till västar till hundar i Polisens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Du kan inte få bidrag för tillbehör som vildsvinsskydd eller liknande.

Västarna ska ha vargskydd

Bidrag lämnas till västar utrustade med vargskydd (så kallat ”vargstål”). För att en väst ska kunna anses skydda mot varg bör dess effekt i första hand vara inriktad på att avbryta eller fördröja ett eventuellt angrepp. Länsstyrelsen följer Viltskadecenter rekommendationer om västar som finns hos tillverkarna Swevest, Dogtech, Proof Design Sweden och Tuskproof Wolf. Bidrag kan även ges för inköp av västar från andra fabrikat om de har motsvarande egenskaper.

Kontakta gärna Viltskadecenter för rådgivning. Sökande som kan visa att de redan har vargstål kan även söka bidrag enbart för västen.

När kan bidrag ges

  • Bidrag lämnas så länge Länsstyrelsen har tillgängliga medel. Ansökningsperioden för år 2023 är stängd. Ny period öppnas under våren 2024 under förutsättning att Länsstyrelsen har fått bidragsmedel att fördela under 2024.
  • Bidrag utbetalas för en hund per sökande och år.
  • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
  • Sökande ska jaga i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering lämnas in till Länsstyrelsen. Information om utvärderingen får du i samband med beslutet om bidrag.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss