Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Författningar 2020

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 21FS 2020:1


  Utkom från trycket den 28 februari 2020
  Förteckning över den 1 januari 2020 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

 • 21FS 2020:2


  Utkom från trycket den 31 januari 2020
  Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 • 21FS 2020:3


  Utkom från trycket den 20 mars 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Skansbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:4


  Utkom från trycket den 6 mars 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Hälbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:5


  Utkom från trycket den 9 mars 2020
  Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

 • 21FS 2020:6


  Utkom från trycket den 27 mars 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av föreskrifter för Änga-Tjännåsens naturreservat, (21FS 2015:2)

 • 21FS 2020:8


  Utkom från trycket den 9 oktober 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Björnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:9


  Utkom från trycket den 2 oktober 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Lomsmurens naturreservat, Gävle och Sandvikens kommuner, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:10


  Utkom från trycket den 2 oktober 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Kolarsjöbäckens naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:11


  Utkom från trycket den 23 JUNI 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om eldningsförbud i Gävleborgs län.

 • 21FS 2020:12


  Utkom från trycket den 30 juni 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter (21FS 2020:11) om eldningsförbud i Gävleborgs län.

 • 21FS 2020:13


  Utkom från trycket den 6 juli 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om kräftpestsmittat område i Rännsjöbäcken, Ockelbo kommun.

 • 21FS 2020:14


  Utkom från trycket den 18 september 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av föreskrifter (1971-08-23) gällande allmänheten för Svartstensuddens naturreservat, Gävle kommun.

 • 21FS 2020:15


  Utkom från trycket den 20 november 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Örnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:16


  Utkom från trycket den 20 november 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Kvarnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:17


  Utkom från trycket den 16 november 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

 • 21FS 2020:18


  Utkom från trycket den 23 november 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

 • 21FS 2020:19


  Utkom från trycket den 24 november 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrift om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) (21FS 2020:17)

 • 21FS 2020:20


  Utkom från trycket den 11 december 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Törnbergets naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2020:21


  Utkom från trycket den 18 december 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av föreskrifter för Älvåsens naturreservat (2003-06-16).

 • 21FS 2020:22


  Utkom från trycket den 18 december 2020
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Långvinds naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss