Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:19

Utkom från trycket den 24 november 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrift om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) (21FS 2020:17)

beslutade¹ den 24 november 2020.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) följande

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) (21FS 2020:17) ska upphöra att gälla den 24 november 2020.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Ann-Charlotte Nyman (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 23 november 2020, dnr 9100-2020

21FS 2020:19 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrift om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) (21FS 2020:17) Pdf, 112.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss