Författningar 2024

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 21FS 2024:2


  Utkom från trycket den 28 mars 2024
  Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

 • 21FS 2024:3


  Utkom från trycket den 9 februari 2024
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Ålsjöns naturreservat i Söderhamns kommun.

 • 21FS 2024:4


  Utkom från trycket den 1 mars 2024
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Åsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun.

 • 21FS 2024:5


  Utkom från trycket den 2 februari 2024
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Inre Norrfjärd i Söderhamns kommun.

 • 21FS 2024:6


  Utkom från trycket den 15 mars 2024.Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Klackbergsskogens naturreservat i Hudiksvalls kommun.
 • 21FS 2024:7


  Utkom från trycket den 8 mars 2024
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Agön-Kråköns naturreservat i Hudiksvalls kommun.

 • 21FS 2024:8


  Utkom från trycket den 8 maj 2024
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom område med risk för gruvras i Hofors kommun.

 • 21FS 2024:9


  Utkom från trycket den 24 maj 2024
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillkännagivande av beslut om ändring av länsstyrelsens beslut om ändring av Axmars naturreservat i Gävle och Söderhamns kommuner (21FS 2021:8).

 • 21FS 2024:10


  Utkom från trycket den 4 juni 2024
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14FS 2024:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Dalarnas, Gävleborgs, Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss