Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:2

Utkom från trycket den 31 januari 2020
Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 2 december 2019 beslutat om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändringsförfattningen med nummer 14 FS 2019:52 kommer att gälla för Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Gävleborgs, Dalarnas och Örebro län från och med den 1 januari 2020.

Föreskrifterna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt digitalt via Västra Götalands läns författningssamling.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

21FS 2020:2 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 105.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss