Sociala medier

Syftet med vår närvaro är att informera och sprida kunskap om vår verksamhet. Genom att följa Länsstyrelsens kanaler i sociala medier får du bland annat tillgång till nyheter och tips om besöksmål och pågående aktiviteter. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer.

På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vår ambition är att kunna svara på frågor i form av kommentarer och direktmeddelanden i mån av tid. Vi använder sociala medier både för att sprida information och föra dialog med våra målgrupper.

Ärenden och diarieföring

Om du har något formellt ärende till myndigheten som ska behandlas, eller vill följa upp handläggningen av något ärende, ber vi dig att kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Vi hanterar inte enskilda ärenden på sociala medier. Eftersom en myndighet är skyldig att spara vissa handlingar kan vissa inlägg diarieföras. Inlägg som är av tillfällig eller ringa karaktär kan vi däremot ta bort när de blir inaktuella.

Riktlinjer

Tänk på att hålla en god ton och ta ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Inlägg som innehåller kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information tillåts inte på vår Facebooksida. Om denna typ av inlägg eller kommentarer publiceras tas dessa bort. Detta gäller också förtal, personliga angrepp och förolämpningar. Vi tar konsekvent bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material

Vi tar även bort:

  • Kommentarer som vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare)
  • Kommentarer med länkar där vi inte kan garantera trovärdigheten eller korrektheten i innehållet
  • Kommersiella meddelanden
  • Kommentarer som inte är relevanta i förhållande till det ämne som tas upp.

Länsstyrelsen bedömer

Det är Länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg som ska tas bort. Den användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan blockeras från sidan. I samband med att vi tar bort kommentaren, får du ett meddelande där vi uppmanar dig att sluta bryta mot våra riktlinjer. Om du inte följer uppmaningen kommer vi blockera dig i tre månader. Därefter kommer vi plocka bort blockeringen, men bryter du åter mot riktlinjerna blir du blockerad i ytterligare tre månader utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare att anmäla kommentarer som kan vara kränkande eller olagliga.

Personuppgifter

I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Facebook

Instagram

Kontakt

Kommunikationsfunktionen

Skicka e-post till kommunikationsfunktionen

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss