Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:13

Utkom från trycket den 6 juli 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om kräftpestsmittat område i Rännsjöbäcken, Ockelbo kommun.

beslutade¹ den 6 juli 2020.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 2 kap. 10 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen följande.

1 § Vattnen inom Rännsjöbäcken (Ockelbo kommun) anses vara kräftpestsmittat område.

2 § I 2 kap. 11 § första och andra stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen finns bestämmelser om vad som gäller för kräftpestsmittade områden.

Denna föreskrift träder i kraft den 10 juli 2020

På Länsstyrelsens vägnar

VERONICA LAURITZSEN

Nichlas Dahlén (Landsbygd och tillväxt)

¹ Länsstyrelsens dnr 623-5678-20

21FS 2020:13 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om kräftpestsmittat område i Rännsjöbäcken, Ockelbo kommun Pdf, 133.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss