Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Författningar utgivna 2023 och framåt

Författningarna är publicerade årsvis som webbsidor och pdf-dokument.

Författningar 2023

Just nu pågår ett arbete med att flytta författningar för att öka tillgängligheten. Författningar för 2022 är delvis publicerade som webbsidor och som pdf-dokument.

Författningar 2022

Författningar utgivna 2022 eller tidigare

Författningarna är publicerade som pdf-dokument.

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt