Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:17

Utkom från trycket den 16 november 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

beslutade¹ den 16 november 2020.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), samt 2 § förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, följande.

1 § I förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns bestämmelser om att vissa sammankomster och tillställningar tills vidare inte får hållas i Sverige. Denna föreskrift innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana i Gävleborgs län.

2 § Sådan sammankomst eller tillställning som utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 2 kap. 1-3 §§ enligt ordningslagen (1993:1617) får inte hållas inom Gävleborgs län om den samlar fler än 50 deltagare.

Vad som sägs i första stycket gäller även sådana sammankomster och tillställningar som avses i 1 § andra stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i desslydelse som trätt i kraft den 1 november 2020.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte sådana sammankomster och tillställningar som avses i 1§ tredje stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i dess lydelse som trätt i kraft den 1 november 2020.

3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i denna föreskrift finns i ordningslagen.

¹ Länsstyrelsens beslut den 16 november 2020, dnr 8821-2020

Denna föreskrift gäller från den 18 november till och med den 13 december 2020.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Caroline Näslund (Enheten för diarium och juridik)

21FS 2020:17 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) Pdf, 127.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss