Författningar 2023

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 21FS 2023:1


  Förteckning över den 1 januari 2023 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • 21FS 2023:2


  Utkom från trycket den 31 mars 2023
  Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

 • 21FS 2023:4


  Utkom från trycket den 1 februari 2023.Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillåtet område för användning av vattenskoter i Ljusdals kommun.
 • 21FS 2023:5


  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om avlysning av vattenområde vid Östanbräck 1:45 inom Hudiksvalls hamn i Hudiksvalls kommun.
 • 21FS 2023:6


  Utkom från trycket den 28 april 2023
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter för Harkskärsfjärdens naturreservat i Gävle kommun.

 • 21FS 2023:7


  Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av Bromsvallsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun.
 • 21FS 2023:8


  Utkom från trycket den 19 maj 2023. Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Brassbergets naturreservat i Ljusdals kommun.
 • 21FS 2023:9


  Utkom från trycket den 9 juni 2023.Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om eldningsförbud i Gävleborgs län.
 • 21FS 2023:10


  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2023:10) om skärpt eldningsförbud i Gävleborgs län
  Utkom från trycket den 3 juli 2023

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss