Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Vi skickar många förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Kontakt