Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:6

Utkom från trycket den 27 mars 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av föreskrifter för Änga-Tjännåsens naturreservat, (21FS 2015:2)

beslutade den 20 mars 2020, dnr 3579-2017

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) om ändring av området som avgränsas som naturreservat. Änga-Tjännåsens naturreservat ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad bilaga 1 och som slutligen märks ut i fält.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 april 2020.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Sofia Engberg (Enheten för natur)

21FS 2020:6 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av föreskrifter för Änga-Tjännåsens naturreservat, (21FS 2015:2) Pdf, 1.6 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss