Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:14

Utkom från trycket den 18 september 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av föreskrifter (1971-08-23) gällande allmänheten för Svartstensuddens naturreservat, Gävle kommun.

beslutade den 15 september 2020, dnr 5294-2020

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) beslutar länsstyrelsen att ordningsföreskrifterna gällande allmänheten för Svartstensuddens naturreservat i Gävle kommun (beslutade av Länsstyrelsen Gävleborg den 23 augusti 1971, dnr 11.121-28-71) ska ha följande lydelse:

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det förbjudet

 1. att skada fast föremål eller ytbildning
 2. att göra åverkan på skogsbeståndet, ris-, ört- eller
  markvegetationen,
 3. att medvetet störa djurlivet t.ex. genom närgången fotografering,
  genom att klättra i boträd eller genom att låta hund jaga villebråd,
 4. att framföra motordrivet fordon,
 5. att tälta eller uppställa husvagn,
 6. att göra upp eld. Förbudet omfattar inte platser iordningsställda av
  Länsstyrelsen. Eldning får på sådana platser ske med utlagd eller
  medhavd ved

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Denna föreskrift träder i kraft den 10 oktober 2020 då föreskrifter för Svartstensuddens naturreservat gällande allmänheten (beslut 1971-08-23, dnr 11.121-28-71) upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Cecilia Lindén

(Enheten för natur)

21FS 2020:14 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av föreskrifter (1971-08-23) gällande allmänheten för Svartstensuddens naturreservat, Gävle kommun Pdf, 134.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss