Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:18

Utkom från trycket den 23 november 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

beslutade¹ den 23 november 2020.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) följande.

1 § I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns bestämmelser om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än visst i förordningen angivet antal deltagare, tills vidare inte får hållas i Sverige.
Denna föreskrift innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana i Gävleborgs län.

2 § Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i 1 § tredje stycket (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas med fler än åtta deltagare inom Gävleborgs län.

3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i denna föreskrift finns i 2 kap. 29 § ordningslagen.

Denna föreskrift träder i kraft den 24 november 2020

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Ann-Charlotte Nyman (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 23 november 2020, dnr 9082-2020

21FS 2020:18 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 Pdf, 117 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss