Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Författningar 2022

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 21FS 2022:1


  Förteckning över den 1 januari 2022 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
 • 21FS 2022:2


  Utkom från trycket den 30 mars 2022
  Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt för vägarna vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

 • 21FS 2022:3


  Utkom från trycket den 14 mars 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns bekantgörande i andra hand av föreskrift som omfattar Gävleborgs län.

 • 21FS 2022:4


  Utkom från trycket den 20 maj 2022Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Björkvallsbrännans naturreservat i Ljusdals kommun.
 • 21FS 2022:5


  Utkom från trycket den 20 maj 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Körbruksbergets naturreservat i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:6


  Utkom från trycket den 20 maj 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Nötbergets norra naturreservat i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:7


  Utkom från trycket den 20 maj 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Nötbergets södra naturreservat i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:8


  Utkom från trycket den 6 maj 2022Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av föreskrifter (1996-12-10) gällande allmänheten för Naturreservatet Gammelstilla-Bredmossens domänreservat i Hofors och Sandvikens kommuner.
 • 21FS 2022:9


  Utkom från trycket den 7 juni 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fastställande av vattenskyddsområde med föreskrifter för Kårböle vattentäkt i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:10


  Utkom från trycket den 7 juni 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fastställande av vattenskyddsområde med föreskrifter för Nor vattentäkt i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:11


  Utkom från trycket den 7 juni 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fastställande av vattenskyddsområde med föreskrifter för Ramsjö vattentäkt i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:13


  Utkom från trycket den 1 juli 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns bekantgörande i andra hand av föreskrift som omfattar Gävleborgs län.

 • 21FS 2022:14


  Utkom från trycket den 22 juni 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Gavleåns mynning i Gävle kommun.

 • 21FS 2022:15


  Utkom från trycket den 22 juni 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Långsundet i Hudiksvalls kommun.

 • 21FS 2022:16


  Utkom från trycket den 4 november 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om naturreservatet Tolockbäcken i Hudiksvalls kommun.
 • 21FS 2022:17


  Utkom från trycket den 11 november 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Örnbergstjärnarnas naturreservat i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:18


  Utkom från trycket den 16 december 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter för Ängrabrännans naturreservat i Ljusdals kommun.

 • 21FS 2022:19


  Utkom från trycket den 30 december 2022
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om utökad byggnadsfritt område enligt 47 § väglagen (1971:948).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss