Författningar 2019

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 21FS 2019:1


  Utkom från trycket den 28 februari 2019
  Förteckning över den 1 januari 2019 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

 • 21FS 2019:2


  Utkom från trycket den 15 februari 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Stensjöns naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:3


  Utkom från trycket den 29 mars 2019
  Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

 • 21FS 2019:4


  Utkom från trycket den 15 januari 2019
  Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om ändring i Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 • 21FS 2019:5


  Utkom från trycket den 15 februari 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Måndagsskogarnas naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:6


  Utkom från trycket den 15 februari 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Åcka naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:7


  Utkom från trycket den 22 februari 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Tväringsskogens naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:8


  Utkom från trycket den 22 februari 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Skruvtjärnsknippens naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:9


  Utkom från trycket den 15 mars 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Björkehorns naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:10


  Utkom från trycket den 29 mars 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Grinduga naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:11


  Utkom från trycket den 28 juni 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda, Sandvikens kommun.

 • 21FS 2019:12


  Utkom från trycket den 25 juni 2019
  Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2018:32) om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade området, Ljusdals kommun.

 • 21FS 2019:13


  Utkom från trycket den 11 oktober 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Flotthöljeskogens naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:14


  Utkom från trycket den 20 september 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Sågtjärnsskogens naturreservat, Bollnäs kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:15


  Utkom från trycket den 25 oktober 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Billuddens naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:16


  Utkom från trycket den 08 november 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Lundbosjön naturreservat, Gävle kommun, Ockelbo kommun samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:17


  Utkom från trycket den 6 december 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Marsjön-Bondsundets naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

 • 21FS 2019:18


  Utkom från trycket den 13 december 2019
  Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Håmansmarens naturreservat, Gävle kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss