Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2020:21

Utkom från trycket den 18 december 2020
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av föreskrifter för Älvåsens naturreservat (2003-06-16).

beslutade den 14 december 2020, dnr 5773-2018.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) om ändring av området som avgränsas som naturreservat. Älvåsens naturreservat (beslutat av Länsstyrelsen Gävleborg den 16 juni 2003, dnr 511-2546-97, 32-209) ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad bilaga 1 och som slutligen märks ut i fält.

Beslutet inklusive bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 januari 2021.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Cecilia Lindén (Enheten för skydd av natur)

21FS 2020:21 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av föreskrifter för Älvåsens naturreservat (2003-06-16) Pdf, 2.1 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss