Bredband

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

För att komma upp i Västra Götalands läns nedre gräns för 2019 om 200 poäng för urval, behövs två permanenta folkbokförda hushåll och en minsta totalkostnad om 100000 kronor.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Det finns enbart nationella urvalskriterier för stöd till bredbandsutbyggnad. 

Poängsättning och prioritering, Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Offentligt samråd med marknaden för bredband

Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd på kommersiella villkor inom hela eller delar av något av områdena som du ser här nedan, kan du kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Marknadsanalys Skånings Åsaka.pdf 408.5 kB 2019-05-16 16.05
Marknadsanalys Hällesåker.pdf 356.2 kB 2019-05-16 16.05
Marknadsanalys Härryda Långenäs.pdf 375.4 kB 2019-05-16 16.05
Marknadsanalys Dragsmark.pdf 442.5 kB 2019-06-20 08.53
Marknadsanalys Alingsås södra.pdf 145.5 kB 2019-08-28 15.45
Marknadsanalys Flicksäter.pdf 144.2 kB 2019-08-28 15.45
Marknadsanalys Maryd.pdf 111.5 kB 2019-08-28 16.47
Fyrbodal Munkedal Valbo Ryr.pdf 1.2 MB 2019-10-17 06.58
Sjuhärad Härryda Hindås 191009.pdf 319.5 kB 2019-10-17 06.58
Skaraborg Mariestad Norra Vadsbo.pdf 758.6 kB 2019-10-17 06.58

Det offentliga samrådet (annonsering av bredbandskartan) finns tillgängligt på vår webbplats i 30 dagar. Detta ger dig möjlighet att se om det finns kommersiellt intresse av att bygga bredband i det sökta området. Rimlighetsbedömningen som görs av oss på Länsstyrelsen avgör därefter om det är ett stödberättigat område.

Hur stort är stödet?

I Västra Götaland är stödprocenten för totala stödberättigade utgifter 40 procent.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Beslut om stöd tas löpande på de ansökningar som haft offentligt samråd, är kompletta samt har mer än 200 poäng.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Vill du veta mer?

Om du vill följa senaste nytt inom bredbandsutbyggnad kan du ta del av vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.

Nyhetsbrev juni 2019PDF

Nyhetsbrev november 2018PDF

Nyhetsbrev juli 2018PDF

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Monica Ek-Remmerth

Lilian Gustafsson

Pernilla Svensson

Tomas F Larsson