Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

500 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar men förstärkt poängen inom följande områden:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning
  • Nystartat företag

Bedömningsgrunder förädling Pdf, 214.2 kB.

Alla kompletta ansökningar med minst 500 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättning av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Utlysning

Utlysningen för Förädling av jordbruksprodukter är öppen under perioden 1-30 september 2024. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Se till att svara på alla frågor i din ansökan.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning sker under 2025.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss