Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden. I vissa län kan även kommuner ansöka.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av lätt avyttringsbart material och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

Är din organisation behörig att få stöd?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel. Exempel är bygdegårds-, hembygds- och idrottsförening eller annan förening som verkar i bygden. Föreningen ska vara öppen för alla, inregistrerad och ha ett organisationsnummer.

Observera att föreningen inte kan få stöd för eget arbete.

Ansök om bygdemedel

Du får påbörja investeringen innan ansökan har blivit godkänd, men tidigast samma dag som du lämnat in ansökan. Tänk på att du behöver annan finansiering ifall din ansökan inte blir godkänd eller om du får ett mindre belopp. Använd blanketten när du ska ansökan om bygdemedel. Till ansökan ska fullmakt bifogas.

Din ansökan skickar du till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

I Västra Götalands län kan bidrag sökas i:

Vänerns fond: Alla kommuner som gränsar mot Vänern
Fegens fond: Svenljunga kommun
Åsundens fond: Ulricehamn kommun
Skåpanäsfallet: Svenljunga kommun
Östra Silens fond: Bengtsfors kommun
Stråkens fond: Tidaholms kommun
Örekilsälvens fond: Munkedals, Färgelandas och Dals-Eds kommuner

Utbetalning av beviljade medel

När du genomfört din investering kan du ansöka om utbetalning på blanketten. Till ansökan ska följande bilagor bifogas:

 • Fullmakt
 • Fakturor
 • Betalningsbevis

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss