Utbetalning av stöd du sökt 2015-2023

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015–2023.

Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning hos Jordbruksverket. Det gäller följande stöd:

 • Energieffektivisering och energigrödor
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd för biogasproduktion
 • Miljöersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar
 • Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark
 • Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet
 • Miljöinvestering – reglerbar dränering
 • Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur
 • Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald
 • Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet
 • Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad
 • Samarbeten för nya jobb på landsbygden
 • Startstöd till unga lantbrukare
 • Stöd till bredbandsutbyggnad
 • Stöd till hembygdsgårdar
 • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Det närmar sig programperiodens slut

Har du fakturor som du vill ha utbetalt stöd för, börjar det bli bråttom att ansöka om del- eller slututbetalning.

Har du ännu inte skickat in någon ansökan om delutbetalning?
Kontakta oss om du behöver hjälp.

Har du kommit upp i 80 % av stödbeloppet som är utbetalt?
Då kan du i alla fall redovisa in alla dina betalda utgifter till oss snarast, så går själva slututbetalningen snabbt igenom när det är dags för den. Du gör precis som vanligt, loggar in på Mina Sidor och gör en ansökan om delutbetalning, lägger upp filer med alla fakturor och betalningsbevis så långt som ni betalt. Då kan vi gå igenom underlagen och godkänna dem. Visserligen blir de sista 20 % av stödbeloppet inte utbetalt förrän ni sänder in en ansökan om slututbetalning. Men då är alla fakturor redovisade!

Apropå förlängning av slutdatum
I dagsläget kan vi förlänga slutdatum till och med 31 augusti 2024. Vid synnerliga skäl kan vi eventuellt förlänga ytterligare. Då är det viktigt att du kan visa att du har påbörjat din investering, till exempel genom att skicka in ansökan om delutbetalning.

Ansök om utbetalning

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Där laddar du även upp dina underlag.

För Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar ansöker du om utbetalning i SAM Internet.

Registrera utgifter

Jordbruksverket har en guide om hur du registrerar dina utgifter och ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Guide för ansökan om utbetalning, pdf Länk till annan webbplats.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Ändring av beslut om stöd eller ändring av slutdatum

Om du behöver skicka pappershandlingar med posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Funktionen för landsbygdsstöd
403 40 Göteborg

Mer information om hur du ansöker om ändring finns på Jordbruksverkets webbplats:

Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring 2015-2022 (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss