Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

Första utlysningsperioden för 2024 är mellan 1 augusti och 30 september.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Ansökningar som uppfyller både stödvillkoren och når upp till minst 500 poäng i urvalsbedömningen kommer att prioriteras. Alla inkomna ansökningar i utlysningsperioden jämförs med varandra. De med högst poäng tilldelas stöd först så långt budgeten för denna utlysning räcker. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer avvisas.

Bilagor

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs.

Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning samt öppningsbalansräkning om stödsökanden nyligen tagit över eller startat företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Minimipoäng

500 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att göra en regional prioritering inom följande område:

 • Prioriterad bransch: Vi prioriterar en investering som rör livsmedelsproducerande betande djur. Poäng ges om investeringen gäller dessa djur.

Bedömningsgrunder djurstallar (pdf-fil) Pdf, 212.8 kB.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning planeras till perioden 1 november-31 december 2024.


Ansökningsomgångar 2024

Alla kompletta ansökningar med minst 300 poäng som är inkomna under ansökningsperioden jämförs med varandra genom poängsättning av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Stödet kan sökas under följande ansökningsomgångar:

Omgång 1: 1 januari - 31 mars

Omgång 2: 1 april - 30 juni

Omgång 3: 1 juli - 30 september

Omgång 4: 1 oktober - 31 december

Budgeten för stöd till täckdikning för hela programperioden är 45 643 071 kronor. Hittills har 4 045 537 kronor beslutats ut i stöd. Hela den kvarvarande budgeten finns tillgänglig i denna och kommande beslutsomgångar, till dess att pengarna är slut.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Bilagor

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs.

Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • Tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning samt öppningsbalansräkning om stödsökanden nyligen tagit över eller startat företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.
 • Karta med blockidentiteter över blocken som ska täckdikas.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar men vi har förstärkt poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Bedömningsgrunder täckdikning (pdf-fil) Pdf, 200.5 kB.

Utlysning

Utlysningsperioden är mellan 1 oktober och 30 november 2024.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Alla kompletta ansökningar med minst 300 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättning av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas.

Bilagor

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • TIllstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning samt öppningsbalansräkning om stödsökanden nyligen tagit över eller startat företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att göra regionala prioriteringar inom följande områden:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Bedömningsgrunder energiskog (pdf-fil) Pdf, 199.9 kB.

Kommande utlysningar

Vi planerar i nuläget inga ytterligare utlysningar.

Utlysning

Utlysningsperioden är mellan 1 oktober och 30 november 2024.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Alla kompletta ansökningar med minst 300 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättning av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas.

Bilagor

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • TIllstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning samt öppningsbalansräkning om stödsökanden nyligen tagit över eller startat företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar men förstärkt poängen inom följande område:

 • Livsmedel

Bedömningsgrunder växthus och odlingstunnlar (pdf-fil) Pdf, 205 kB.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning sker under 2025.

Utlysning

Fram till och med 31 december 2023 söks stödet i ansökningsomgångar.

För 2024 söks stödet under utlysningsperioden mellan 1 november och 31 december.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Alla kompletta ansökningar med minst 500 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättning av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas.

Bilagor

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

 • Detaljerad budget.
 • TIllstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen.
 • Offerter eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning samt öppningsbalansräkning om stödsökanden nyligen tagit över eller startat företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Minimipoäng

500 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra några regionala prioriteringar men förstärkt poängen inom följande områden:

 • Behov av stöd

Bedömningsgrunder torkning och lagring efter skörd (pdf-fil) Pdf, 200.4 kB.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning sker under 2025.

Utlysning

Utlysningsperioden är mellan 1 oktober och 30 november 2024.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och vi fördelar budgeten till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

I stödet minskad ammoniakavgång finns inga valbara prioriteringar.

Bedömningsgrunder minskad ammoniakavgång (pdf-fil) Pdf, 176.1 kB.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning sker under 2025.

Utlysning

Utlysningsperioden är mellan 1 oktober och 30 november 2024.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Minimipoäng

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar men förstärkt poängen inom följande områden:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag

Bedömningsgrunder ny teknik/utrustning (pdf-fil) Pdf, 199.4 kB.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning sker under 2025.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss