Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

Utlysningen för diversifiering till annat än jordbruk är öppen under perioden 1-30 september 2024. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Se till att svara på alla frågor i din ansökan samt skicka in följande bilagor:

 • Tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen.
 • Ritning och situationsplan.
 • Budget och finansiering.
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd för samma investering.
 • Två jämförbara offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning samt öppningsbalansräkning om stödsökanden nyligen tagit över eller startat företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.

Minimipoäng för stöd

500 poäng är minimipoäng för stödet. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar men förstärkt poängen inom följande områden:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Ökad sysselsättning
 • Nystartat företag

Bedömningsgrunder diversifiering annat (pdf-fil) Pdf, 215 kB.

Alla kompletta ansökningar med minst 500 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättning av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning sker under 2025.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss