Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Utlysning

Utlysningsperioden är mellan 1 januari till och med 29 februari 2024.

Budgeten för utlysningen är 6 000 000 kronor.

Ansökningar som uppfyller både stödvillkoren och når upp till minst 300 poäng i urvalsbedömningen kommer att prioriteras. Alla inkomna ansökningar i utlysningsperioden jämförs med varandra. De med högst poäng tilldelas stöd först så långt budgeten för denna utlysning räcker. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer avvisas.

Notera att planeringen för stödet kan komma att ändras.

Bilagor

Ansökan ska vara komplett och innehålla kompletterande bilagor i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Skicka in följande bilagor:

  • Detaljerad budget
  • Eventuelle tillstånd, godkännanden eller avtal som krävs för att genomföra investeringen
  • Offerter eller andra underlag som visar att utgifterna är rimliga
  • Karta där blocken som ska kalkfilterdikas är tydligt utmärkta. Ange även blockidentiteten
  • Ritning motsvarande täckdikningsplanen eller täckdikningsplan

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Hög lerhalt
  • Åtgärdsbehov fosfor

Bedömningsgrunder för investeringsstöd för kalkfilterdiken (pdf-fil) Pdf, 146.2 kB.

Karta över lerhalt på åkermark Länk till annan webbplats.

Minimipoäng för stöd

300 poäng är minimipoäng för stödet.

Kommande utlysningar

Nästa utlysning sker under september-oktober 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss