Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Stödet går längre inte att söka

Stödet är stängt för nya ansökningar. Efter den 31 december 2022 är det endast möjligt att skicka in utbetalningar i redan beviljade stöd.

Det finns ett liknande stöd i den strategiska planen 2023-2027:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Jordbruksverkets ansökan är nationell och därför är det bra om du skickar in ”Bilaga regionala kriterier”. Läs igenom regionala urvalskriterier och bedömningsgrunderna och skriv en kort motivering (i bilagan) till de villkor du anser att du uppfyller.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för regionala urvalskriterier Word, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster.

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor.

Enhetskostnader

Enhetskostnad kan användas vid nybyggnation av en fristående byggnad utan begagnad utrustning. Följande fem punkter ska beskrivas väl och ingå i din ansökan:

  • Markarbete
  • Byggnad
  • Utrustning och inredning
  • Installationer i stallet
  • Gödselvård

Läs mer om enhetskostnader, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ändring av beslut om stöd

Om du behöver skicka pappershandlingar med posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Funktionen för landsbygdsstöd
403 40 Göteborg

Tidigare prioriteringar av ansökningar

Till och med maj 2022 har vi handlagt och beslutat 23 beslutsomgångar. Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har en fördelad budget per beslutsomgång fram till 30 juni 2022.

Den nedre gränsen för vilka som har fått ett bifall på sin ansökan om stöd har varit på respektive beslutsomgång:

2015-3 500p
2015-4 515p
2016-1 515p
2016-2 605p
2016-3 535p
2016-4 580p
2017-1 600p
2017-2 635p
2017-3 520p
2017-4 570p
2018-1 615p
2018-2 630p
2018-3 540p
2018-4 570p
2019-1 680p
2019-2 670p
2019-3 645p
2019-4 730p
2020-1 785p
2020-2 810p
2020-3,4 700p
2021-1 700p
2021-2 630p
2021-3 625p
2021-4 605p

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss