Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stödet går inte längre att söka hos Länsstyrelsen

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Du kan söka liknande stöd för bredbandsutbyggnad hos Post- och telestyrelsen.

Om bredbandsstöd på Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om förlängning

Du som har beslut om stöd kan ansöka om förlängning av ditt klardatum för projektet ända till 5 april 2025.

Ansök om förlängning via blankett på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

  1. Skicka den ifyllda blanketten via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se.
  2. Posta sedan den undertecknade blanketten till: Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ansök om utbetalning

Du som har beviljats stöd kan ansöka om slututbetalning. Det går bara att göra först när du har fått ditt beslut, din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Observera! Alla som har ansökt och fått stöd måste fylla i en uppdaterad fullmaktsblankett:

Fullmakt - för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Om du vill följa senaste nytt inom bredbandsutbyggnad kan du ta del av vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.

Nyhetsbrev februari 2021 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev november 2020 Länk till annan webbplats.

Statistik per kommun 2018 Pdf, 108.5 kB.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Monica Ek-Remmerth

Lilian Gustafsson