Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag (inte enskilda firmor)
  • föreningar och andra organisationer.

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

För att komma upp i Västra Götalands läns nedre gräns för 2019 om 200 poäng för urval, behövs två permanenta folkbokförda hushåll och en minsta totalkostnad om 100000 kronor.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Det finns enbart nationella urvalskriterier för stöd till bredbandsutbyggnad. 

Poängsättning och prioritering, Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Offentligt samråd med marknaden för bredband

Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd på kommersiella villkor inom hela eller delar av något av områdena som du ser här nedan, kan du kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Marknadsanalys Lidköping Örslösa.pdf 311.7 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Kedum.pdf 262.3 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Friel.pdf 280.7 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Kedumstorp.pdf 236.4 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Lillängen.pdf 276.7 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Lovene.pdf 327 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Pilebo.pdf 244.1 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Storeberg.pdf 234 kB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Lidköping Uvered.pdf 2.8 MB 2020-06-25 15.13
Marknadsanalys Borås Sandhult.pdf 199.4 kB 2020-06-26 10.51
Marknadsanalys Nossebro Tengene.pdf 533.1 kB 2020-07-02 15.00
Marknadsanalys Töreboda Myrhult.pdf 100.6 kB 2020-08-11 15.42
Marknadsanalys Ulricehamn Norra.pdf 1.2 MB 2020-08-11 12.41
Marknadsanalys Ulricehamn Tolken Åsunden 1.pdf 1 MB 2020-08-11 12.41
Marknadsanalys Ulricehamn Tolken Åsunden 2.pdf 599.8 kB 2020-08-11 12.41
Marknadsanalys Ulricehamn Tolken Åsunden 4.pdf 892.5 kB 2020-08-11 12.41
Marknadsanalys Ulricehamn Tolken Åsunden 5.pdf 1.3 MB 2020-08-18 11.23
Marknadsanalys Mölndal Hällesåker.pdf 162.7 kB 2020-08-11 13.57
Marknadsanalys Tanum Norra Bullaren.pdf 293.7 kB 2020-09-01 15.14
Marknadsanalys Vänersborg Frändefors Dykälla.pdf 133.9 kB 2020-09-01 15.14
Marknadsanalys Vänersborg Frändefors Högen.pdf 1.2 MB 2020-09-01 15.14
Marknadsanalys Sotene Tossene.pdf 257.5 kB 2020-09-14 10.57
Marknadsanalys Dals Ed Håbol.pdf 138.3 kB 2020-09-14 10.58
Marknadsanalys Färgelanda Högsäter.pdf 574.4 kB 2020-10-15 16.38
Marknadsanalys Falköping Karleby.pdf 240.5 kB 2020-09-24 11.07
Marknadsanalys Götene Vättlösa.pdf 375 kB 2020-11-10 15.01

Det offentliga samrådet (annonsering av bredbandskartan) finns tillgängligt på vår webbplats i 30 dagar. Detta ger dig möjlighet att se om det finns kommersiellt intresse av att bygga bredband i det sökta området. Rimlighetsbedömningen som görs av oss på Länsstyrelsen avgör därefter om det är ett stödberättigat område.

Hur stort är stödet?

I Västra Götaland är stödprocenten för totala stödberättigade utgifter 50 procent för ansökningar med ankomstdatum från 16 januari 2020.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Vi har ett stort antal ansökningar inne för närvarande och de medel vi har idag kommer ev inte att räcka till samtliga. Just nu räknar vi urvalspoäng och handlägger ansökningarna. Vi avvaktar med beslut för att veta vilka områden som PTS gett bifall till i sitt stöd, detta förfarande på grund av risken för dubbelfinansiering.

Preliminärt beslutstillfälle är 30 november

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Vill du veta mer?

Om du vill följa senaste nytt inom bredbandsutbyggnad kan du ta del av vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.

Inbjudan till SkypemötePDF

Nyhetsbrev november 2019PDF

Statistik per kommun 2018PDF

Nyhetsbrev juni 2019PDF

Nyhetsbrev november 2018PDF

Nyhetsbrev juli 2018PDF

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Monica Ek-Remmerth

Lilian Gustafsson