Rapportera och betala fälld älg

Du behöver rapportera in fälld älg till Länsstyrelsen och betala en fällavgift. Om älgen är otjänlig kan du som företräder jaktområdet ansöka om befrielse från fällavgiften.

Fälld älg på oregistrerad mark

Du behöver både rapportera och betala fällavgifter till Länsstyrelsen, senast 14 dagar efter jakttidens slut. I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden för fälld älgkalv 200 kronor under jaktåret 2020/21.

Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till jakträttshavare eller markägare på oregistrerad mark.

Fälld älg i licens- eller älgskötselområden

Rapportera fälld älg

Du ska rapportera fällda älgar under säsongen inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Rapportera via älgdata.se eller via Viltdatalänk till annan webbplats eller Jaktrapportlänk till annan webbplats eller WeHuntlänk till annan webbplats.

Rapportera fälld älg via älgdata.selänk till annan webbplats

Slutrapportera jakten

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare slutrapportera jakten. Det ska göras senast 14 dagar efter jakttidens slut. Du måste slutrapportera jakten även om inga älgar har fällts. Slutrapporteringen gör du på Älgdata.se.

Slutrapportera jakten (älgdata.se)länk till annan webbplats

Instruktioner för att slutrapportera (älgdata.se)länk till annan webbplats

Betala fällavgift

Faktura för fällavgiften får du i samband med slutrapporteringen. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

I Örebro läns älgförvaltningsområden är kostnaden jaktåret 2020/21:

 • Vuxen älg, 850 kronor
 • Kalv, 200 kronor

Ansök om att bli befriad från fällavgift för otjänlig älg

Du som företräder älgskötselområdet eller licensområdet kan ansöka om befrielse från fällavgiften.

Om du under älgjakten har fällt en älg som är otjänlig som människoföda på grund av skada eller sjukdom kan du få älgen bedömd som kasserad och bli befriad från fällavgift. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Gör så här för att ansöka om att bli befriad fällavgift

 1. Fyll i blanketten för intyg om otjänlig älg.
 2. Rapportera fälld älg på vanligt vis (via älgdata, viltdata eller jaktrapport). Ange att fällavgift inte önskas betalas och vad anledningen är.
 3. Fyll i ansökningsformuläret för befrielse från fällavgift, bifoga intyget.
 4. När du har fått beslut på din ansökan, gör din slutrapport för jakten.

Intyga att älgen är otjänlig

Ett intyg om att älgen är otjänlig kan utfärdas av veterinär, polis, eller av två oberoende personer, till exempel jaktledare eller förtroendevald i angränsande jaktlag.

För att en älg ska räknas som otjänlig får skadan inte ha orsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande, eller genom att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten inte har har fullgjorts på ett tillräckligt sätt.

Gör så här för att intyga att älgen är otjänlig

 1. Skriv ut och fyll i blanketten för intyget:

  Besiktningsintyg för otjänlig älg (pdf)PDF
 2. Bifoga blanketten i ansökningsformuläret eller skicka det till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Ansök om befrielse från fällavgift

Fyll i formuläret för att ansöka om befrielse från fällavgift.


Älgskötselområdet eller licensområdets företrädare * (obligatorisk)
Älgskötselområdet eller licensområdets företrädare
Fälld otjänlig älg
Inom området har följande älgar fällts som helt eller delvis bedöms otjänliga som människoföda. Fyll i så många fält (1,2,3,4,5) som behövs för din ansökan.
1.


Ålder * (obligatorisk)
Ålder


Kön * (obligatorisk)
Kön


Inrapporterat via * (obligatorisk)
Inrapporterat via
2.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterad via
Inrapporterad via
3.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterat via
Inrapporterat via
4.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterat via
Inrapporterat via
5.


Ålder
Ålder


Kön
Kön


Inrapporterat via
Inrapporterat via
Kommer du att skicka in intyget om otjänlig älg via formuläret eller separat via vanlig post?
Kommer du att skicka in intyget om otjänlig älg via formuläret eller separat via vanlig post?Bifoga intyg med underskrift om du vill skicka in intyget via formuläret.

Kontakt