Älgförvaltningsområden i Örebro län

Länet är indelat i sju älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp som bland annat tar fram och följer upp förvaltningsplaner och skötselplaner.

Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

I Örebro län består förvaltningsgrupperna av tre ledamöter som ska representera markägarna och tre ledamöter för jägarna. Ledamöterna är föreslagna av intresseorganisationerna och utses för tre år i taget. Nuvarande grupper utsågs i början av år 2018 och är utsedda till och med den 16 januari år 2021.

Förvaltningsplaner och protokoll

Nedan kan du ta del av förvaltningsplaner och mötesprotokoll för respektive område. Protokoll för föregående år och framåt läggs ut på webben. Vill man ta del av äldre protokoll så är man välkommen att höra av sig till oss.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Hökhöjden 2020-06-03.pdf 134.6 kB 2020-06-11 08.57
Hökhöjden Protokoll 2020-05-07.pdf 58.5 kB 2020-05-19 14.55
Hökhöjden Protokoll 2020-03-31.pdf 341 kB 2020-04-16 11.05
Hökhöjden Protokoll 2019-04-09, samråd.pdf 89.3 kB 2020-01-08 11.52
Hökhöjden Protokoll 2019-03-20.pdf 55.8 kB 2019-09-11 14.27
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Malingsbo Protokoll 2020-05-26.pdf 259.2 kB 2020-06-02 07.39
Malingsbo Protokoll 2020-04-03.pdf 302 kB 2020-04-16 07.13
Malingsbo Protokoll 2020-03-31.pdf 322 kB 2020-04-16 07.12
Malingsbo Protokoll 2019-03-13.pdf 583.4 kB 2019-09-11 14.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kilsbergen Protokoll 2020-06-15.pdf 325.3 kB 2020-06-23 07.31
Kilsbergen Protokoll 2020-05-18.pdf 59.6 kB 2020-05-26 14.45
Kilsbergen Protokoll 2020-04-02 (fel datum i protokollet).pdf 76.4 kB 2020-04-16 11.04
Kilsbergen Protokoll 2019-09-30, samråd.pdf 139.4 kB 2019-10-02 09.03
Kilsbergen Protokoll 2019-08-20.pdf 62.4 kB 2019-09-11 14.53
Kilsbergen Protokoll 2019-07-08.pdf 47.4 kB 2019-09-12 08.00
Kilsbergen Protokoll 2019-06-17.pdf 200.1 kB 2019-09-11 14.45
Kilsbergen Protokoll 2019-05-27.pdf 36.5 kB 2019-09-11 14.44
Kilsbergen Protokoll 2019-03-11.pdf 28.4 kB 2019-09-12 08.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Frövi Protokoll 2020-05-18, samråd.pdf 688 kB 2020-05-28 10.59
Frövi Protokoll 2019-12-03, samråd.pdf 751.8 kB 2019-12-04 13.34
Frövi Protokoll 2019-06-11, samråd.pdf 407 kB 2019-09-12 08.12
Frövi Protokoll 2019-05-02, samråd.pdf 521.4 kB 2019-05-03 09.50
Frövi Protokoll 2019-04-11, samråd.pdf 455.6 kB 2019-05-03 09.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Örerbro västra Protokoll 2020-07-23.pdf 192.7 kB 2020-08-19 08.01
Örebro västra Protokoll 2020-06-29.pdf 261.1 kB 2020-07-08 09.44
Örebro västra Protokoll 2020-06-11.pdf 354.4 kB 2020-06-17 13.22
Örebro västra Protokoll 2020-01-13.pdf 192.1 kB 2020-01-16 09.17
Örebro västra Protokoll 2019-07-08.pdf 198.5 kB 2019-09-11 15.51
Örebro västra Protokoll 2019-06-05.pdf 228.5 kB 2019-09-11 15.50
Örebro västra Protokoll 2019-05-16.pdf 444.9 kB 2019-09-11 15.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Örebro sydöstra Protokoll 2020-06-22.pdf 623.5 kB 2020-06-26 08.32
Örebro sydöstra Protokoll 2020-03-17.pdf 52.4 kB 2020-03-30 09.27
Örebro sydöstra Protokoll 2019-06-10.pdf 283.1 kB 2019-09-11 16.17
Örebro sydöstra Protokoll 2019-05-02, samråd.pdf 1.1 MB 2019-09-12 08.16

Älgförvaltningsplan Tiveden 2019-2021/2022 (pdf)PDF

Planen överklagades hos Naturvårdsverket som 2019-09-12 avslog överklagandet. Förvaltningsplanen gäller därför tillsvidare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tiveden Protokoll 2020-09-22.pdf 437 kB 2020-09-28 09.13
Tiveden Protokoll 2020-06-10.pdf 674 kB 2020-08-19 08.03
Tiveden Protokoll 2019-11-20.pdf 84.6 kB 2020-02-14 08.36
Tiveden Protokoll 2019-11-25, samråd.pdf 922.4 kB 2020-02-12 09.30
Tiveden Protokoll 2019-07-03.pdf 27.7 kB 2019-09-11 15.55
Tiveden Protokoll 2019-06-03.pdf 50.1 kB 2019-09-11 15.55
Tiveden Protokoll 2019-03-13.pdf 1 MB 2019-09-11 15.54
Tiveden Protokoll 2019-04-24, samråd.pdf 23.4 kB 2019-05-14 16.47

Karta över älgförvaltningsområden i Örebro län

Karta över länets älgförvaltningsområden. Från norr till söder: Malingsbo, Hökhöjden, Frövi, Kilsbergen, Örebro läns västra, Örebro läns östra och Tiveden.

Karta över länets älgförvaltningsområden.

Kontakt