Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nominera till Klimatpriset

Klimatrådet tar varje år emot nomineringar till Klimatpriset. Vem som helst är fri att nominera organisationer, personer och initaitiv i Jönköpings län som bidrar till klimatprisets kriterier.

Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision Klimatsmart plusenergilän eller på annat sätt bidra till klimatarbetet i länet. Klimatpriset består av en gjuten plakett av återvunnen aluminium tillverkad i Jönköping. Vinnare av Klimatpriset utses av Klimatrådet och delas ut av landshövding tillika Klimatrådets ordförande Brittis Benzler. Vid varje klimatprisutdelning delas även ett antal hedersomnämnanden ut.

Läs mer om Klimatpriset på Klimatrådets webbplats Länk till annan webbplats.


Ange namn på organisation, initaitiv eller person du vill nominera.

Beskriv varför organisationen, initiativet eller personen förtjänar Klimatrådets klimatpris. Texten ska beskriva på vilket sätt den nominerade har bidragit till Jönköpings läns klimat-och energistrategi. Var gärna så konkret som möjligt, exempelvis minskade utsläpp av växthusgaser, ökad produktion av förnybar energi, mer resurseffektiv energianvändning eller klimatanpassning av verksamheten.

Kontaktperson hos organisation, person eller initiativ som blir nominerad.

Kontaktperson hos organisation, person eller initiativ som blir nominerad.


Ange exempelvis webbplats till organisationen eller information där man kan läsa mer om organisationens klimat- och energiarbete (ex. hållbarhetsredovisning, reportage eller nyhet).

Denna e-post används för att du ska få en bekräftelse på din nominering.
De uppgifter du skriver in här sparas i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga Klimatpriset och din nominering. Uppgifterna lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss