Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna.

Förorenade områden kan vara orsakade av tidigare eller nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Det kan röra sig om mark- eller vattenområden, sediment, grundvatten, byggnader och anläggningar. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Länsstyrelsen samordnar länets arbete

Länsstyrelsen samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med förorenade områden. Vi bedriver egen tillsyn och vägleder kommunerna i deras tillsyn.

Vi undersöker, utreder och riskklassar förorenade områden och vidareförmedlar statliga bidrag för undersökning och sanering. Vi granskar även hur kommunerna tar hänsyn till förorenade områden i den fysiska planeringen.

Det är flera myndigheter som arbetar med förorenade områden. Mer information om vad olika myndigheter gör finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Vem gör vad – förorenade område, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Länets arbete med förorenade områden

Fördjupad information om arbetet med förorenade områden i länet. Informationen motsvarar länets regionala program för arbetet med förorenade områden.

Inom Länsstyrelsen är det Enheten för förorenade områden som jobbar med frågorna.

Arbetet med förorenade områden i länet genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen och länets kommuner, ansvariga verksamhetsutövare och andra aktörer. Länsstyrelsen samverkar också med flera andra statliga myndigheter. Prioriteringsordningen är att de förorenade områden som medför störst risker för hälsa och miljö ska utredas och åtgärdas först.

Kartor över förorenade områden

Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du kan få mer information om förorenade områden i länet.

Ansvar för undersökning och sanering

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna.

Upptäckt förorening

Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder är du skyldig att genast underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen.

Anmäl åtgärder i förorenade områden

Ska du göra en så kallad avhjälpandeåtgärd, det vill säga sanera, gräva eller göra andra åtgärder inom ett förorenat område, behöver du anmäla det i god tid.

Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Frågor om förorenade områden

Har du frågor kring ditt ärende eller förorenade områden? Då kan du ställa dem via vårt frågeformulär!

Ställ en fråga om förorenade områden

Anna-Karin Persson
Enhetschef. Ansvarar för att utveckla och samordna arbetet på enheten samt handläggning av ärenden (bidrag och tillsyn) inom förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Vetlanda kommun.

Telefon: 010-22 36 254
E-post: anna-karin.persson@lansstyrelsen.se

Annie Gustafsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Aneby, Gislaved och Sävsjö kommun.

Telefon: 010-22 36 497
E-post: annie.gustafsson@lansstyrelsen.se

Linnea Edlund
Handläggare förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 357
E-post: linnea.edlund@lansstyrelsen.se

Emma Matkovic
Handläggare förorenade områden.

Telefon: 010-22 36 237
E-post: emma.matkovic@lansstyrelsen.se

Paula Nilsson
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Eksjö och Tranås kommun.

Telefon: 010-22 36 415
E-post: paula.nilsson@lansstyrelsen.se

Pär Nilsson
Handläggare förorenade områden. Nationell bidragssamordning. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Vaggeryds kommun.

Telefon: 010-22 36 319
E-post: par.nilsson@lansstyrelsen.se

Pernilla Nordqvist
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Gnosjö, Nässjö och Jönköpings kommun.

Telefon: 010-22 36 327
E-post: pernilla.nordqvist@lansstyrelsen.se

Gunnel Weidman
Kvalitetssäkring och uppdatering av EBH-stödet, administration.

E-post: gunnel.weidman@lansstyrelsen.se

Fredrik Östlund
Handläggare förorenade områden. Kontaktperson för tillsynsvägledning: Habo/Mullsjö och Värnamo kommun.

Telefon: 010-223 6344
E-post: fredrik.ostlund@lansstyrelsen.seKontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss