Vattenläget i länet

Ryfors kvarn. Augusti 2018. Foto: Pär Axenfjord.

Ryfors kvarn. Augusti 2018. Foto: Pär Axenfjord.

Jönköpings län brukar generellt sett ha bra vattentillgång under sommarmånaderna, det skiljer sig dock åt mellan kommunerna och de sydöstra delarna av länet är mer utsatta för låga grundvattennivåer än Jönköpingsområdet. Bevattningsförbud utfärdas lokalt av din kommun och det kan variera över hela sommarhalvåret.

Om grundvattennivåer

På sensommar och höst är det normalt med låga nivåer. Under vår och sommar är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna (och därmed minskar grundvattenbildningen).

Under höst och vinter brukar grundvattenmagasinen i marken fyllas på igen. Dels beror det på att nederbörden brukar vara högre samt att säsongen för växter är över. Stora grundvattenmagasin, som också brukar vara de som är mest betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen, tar lång tid att fylla på.

Vad kan du göra för att spara vatten?

Det är alltid klokt att vara sparsam med en så viktig resurs som vatten. Den ska räcka till oss alla och rent dricksvatten är ingen självklarhet.

  • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
  • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
  • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten. Använd bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
  • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården.

Tillstånd för vattenuttag

Hushållsvatten till enskilda fastigheter behöver inget tillstånd. Det behövs inte heller något tillstånd för vatten till djur inom lantbruket. Det är viktigt att du har koll på din vattenförbrukning så att du inte tar vatten till skada för omgivningen.

Alla verksamheter som industrier, åkerbevattning och kommunal dricksvattenförsörjning, behöver tillstånd för sitt vattenuttag oavsett om det är ytvatten eller grundvatten.

Riktlinjer för vattenverksamhet.

Hur vet jag om det är lite vatten i min brunn?

Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna är i ditt område. Sveriges geologiska undersökning har kartor och information om grundvattennivåer.

Sveriges geologiska undersökninglänk till annan webbplats

Grävd brunn

Har du en grävd brunn finns det enkla sätt att hålla koll på vattennivån i brunnen. Det går ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.

Mät den blöta delen av stången och skriv upp värdet samt tidpunkten för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

Borrad brunn

I en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

När brunnen har sinat

Ta kontakt med din kommun för att få hjälp och stöd. Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i.

För att lagra dricksvatten en längre tid kan du även frysa in dricksvatten i större petflaskor, som är avsedda för dryck. Fyll inte flaskorna helt för då kan de spricka i frysen. De frysta petflaskorna är bra som reservvatten men också en kylklampsreserv om elen slutar fungera.

Översvämningsrisk

Det är inte bara torka som behöver vara ett problem. För mycket regnande kan också ställa till med svårigheter.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för att koordinera översvämningsarbetet och framtagande av riskhanteringsplaner för två utvalda tätorter. Tätorterna, Värnamo och Jönköping, har pekats ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) då de har betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsens roll är att informera organisationer, andra berörda aktörer och länets invånare om risken med översvämning som kan uppstå som följd av höga vattennivåer i Vättern, Tabergsån eller vid ett plötsligt skyfall. Länsstyrelsen samarbetar med en rad olika aktörer (Kommunen, Regionen, Trafikverket, Energibolag och Försäkringsbolag) för att ta fram åtgärder och mål för att minska negativa konsekvenser av en översvämning.

Är du intresserad av kartmaterialet kring översvämning som togs fram av MSB, läs mer på Översvämningsportalens Hot- och riskkartor.

Översvämningsportalens webbsida för Hot- och riskkartorlänk till annan webbplats

Vill du läsa om Länsstyrelsens tidigare framtagna riskhanteringsplaner så hittar du publikationerna på webbplatsen.

Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Värnamo. Meddelande 2016:02

Länsstyrelsens plan för hantering av översvämningsrisker i Jönköping. Meddelande 2016:01

Länsstyrelsen bistår kommunen enbart i beredskapsfrågor därför är det bra om man även besöker kommunens webbplats för annan relevant information. Dessutom kan man hålla sig uppdaterad via nedanstående webbplatser.

Krisinformations webbsida för översvämninglänk till annan webbplats

SMHIs webbsida för vädervarningarlänk till annan webbplats

Trafikverkets webbsida för trafikinformationlänk till annan webbplats

Vill du veta mer om arbetet med översvämningsdirektivet besök MSB:s webbplats. För frågor angående arbetet i Jönköpings län kontakta Matti Ermold.

MSBs webbsida för översvämningsdirektivetlänk till annan webbplats

Kontakta Matti Ermold

Frågor om översvämningsarbetet i Jönköpings län
E-post till Matti Ermold
Telefon 010-223 62 61

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping