Vattenläget i länet

Ryfors kvarn. Augusti 2018. Foto: Pär Axenfjord.

Ryfors kvarn. Augusti 2018. Foto: Pär Axenfjord.

Jönköpings län brukar generellt sett ha bra vattentillgång under sommarmånaderna, det skiljer sig dock åt mellan kommunerna och de sydöstra delarna av länet är mer utsatta för låga grundvattennivåer än Jönköpingsområdet. Bevattningsförbud utfärdas lokalt av din kommun och det kan variera över hela sommarhalvåret.

Om grundvattennivåer

På sensommar och höst är det normalt med låga nivåer. Under vår och sommar är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna (och därmed minskar grundvattenbildningen).

Under höst och vinter brukar grundvattenmagasinen i marken fyllas på igen. Dels beror det på att nederbörden brukar vara högre samt att säsongen för växter är över. Stora grundvattenmagasin, som också brukar vara de som är mest betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen, tar lång tid att fylla på.

Vad kan du göra för att spara vatten?

Det är alltid klokt att vara sparsam med en så viktig resurs som vatten. Den ska räcka till oss alla och rent dricksvatten är ingen självklarhet.

  • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
  • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
  • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
  • Diska inte under rinnande vatten. Använd bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla.
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.
  • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården.

Tillstånd för vattenuttag

Hushållsvatten till enskilda fastigheter behöver inget tillstånd. Det behövs inte heller något tillstånd för vatten till djur inom lantbruket. Det är viktigt att du har koll på din vattenförbrukning så att du inte tar vatten till skada för omgivningen.

Alla verksamheter som industrier, åkerbevattning och kommunal dricksvattenförsörjning, behöver tillstånd för sitt vattenuttag oavsett om det är ytvatten eller grundvatten.

Riktlinjer för vattenverksamhet.

Hur vet jag om det är lite vatten i min brunn?

Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna är i ditt område. Sveriges geologiska undersökning har kartor och information om grundvattennivåer.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Grävd brunn

Har du en grävd brunn finns det enkla sätt att hålla koll på vattennivån i brunnen. Det går ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.

Mät den blöta delen av stången och skriv upp värdet samt tidpunkten för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

Borrad brunn

I en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

När brunnen har sinat

Ta kontakt med din kommun för att få hjälp och stöd. Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i.

För att lagra dricksvatten en längre tid kan du även frysa in dricksvatten i större petflaskor, som är avsedda för dryck. Fyll inte flaskorna helt för då kan de spricka i frysen. De frysta petflaskorna är bra som reservvatten men också en kylklampsreserv om elen slutar fungera.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping