Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet. Överst visas pågående projekt följt av avslutade projekt.

Del av Länsstyrelsens åtgärdsprogram

Projekten på denna sida är en del i genomförandet av Åtgärdsprogram Minskad Klimatpåverkan 2021-2025.

  • Projektet EFFEKT arbetar med projektåtgärd III samordning av kommunernas energiplaner, projektåtgärd V lagring och smat styrning av el och projektåtgärd VI bättre kännedom om kapaciteten i länets elnät.
  • Projektet FASTR arbetar med åtgärd 4 fossilfria resor i organisationen.
  • Projektet ATTRACT har arbetat med åtgärd 4 fossilfria resor i organisationen och åtgärd 5 fossilfri arbetspendling.
  • Projektet Kraftsamling Vindkraft arbetar med åtgärd 16 främja produktionen av förnybar energi.

Åtgärdsprogram Minskad Klimatpåverkan 2021-2025 Länk till annan webbplats.

EFFEKT - Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län

Jönköpings län, precis som resten av Sverige, behöver kraftsamla för att uppnå nationella och regionala klimat- och energipolitiska mål. Elektrifieringen av vårt samhälle, och framförallt inom industri- och transportsektor kräver ökad elproduktion och elnätskapacitet. Denna förändring skapar stora utmaningar men också nya möjligheter.


Projektet EFFEKT ska accelerera utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län genom samverkan med kommuner, energiföretag och näringsliv. Projektet kommer att öka analysunderlagen, kunskap, innovationsgrad, samt skapa mötesplatser som möjliggör framtagandet av nya lösningar för ökad förnybar energiproduktion och minskad belastning på elnätet.


Länsstyrelsen i Jönköpings län är projektpartner till EFFEKT och tillsammans med en mängd andra aktörer i länet ska vi verka för att skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden.

Läs mer om projektet EFFEKT hos Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats.

Fossilfria transporter i Jönköpings län

Projektet FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län är ett samarbetsprojekt som Länsstyrelsen samordnar tillsammans med Energikontor Norra Småland mellan 2019 och 2023.

Projektmålet är stärkta förutsättningar för att alla fordon i Jönköpings län blir oberoende av fossila bränslen - såväl på landsbygd som i tätort.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden.

Hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv

Projektet ATTRACT – Hållbar arbetspendling var ett samarbetsprojekt som Länsstyrelsen samordnade tillsammans med Energikontor Norra Småland mellan 2021 och 2023.

Handbok för dig i en organisation som vill arbeta med arbetspendling och flexibelt arbetsliv
Projektet har tagit fram en handbok för organisationer som vill minska utsläppen från arbetspendling och bidra till ett mer flexibelt arbetsliv. Handboken besvarar vad, hur och varför du ska införa förmåner för hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv.

Handbok för fossilfri arbetspendling och flexibelt arbetsliv Länk till annan webbplats.

Sammanfattade resultat från projektet
Genom enkla prova-på-aktiviteter har projektet ATTRACT ändrat sina deltagares arbetspendling. Varannan medarbetare går, cyklar eller åker idag buss till jobbet. Innan projektet arbetspendlade 61% ensamma i bil, och efter projektet är värdet 40%.

Det betyder minskade utsläpp och som en bonus så har organisationerna som deltagit och erbjudit sina anställda de här prova-på-aktiviteterna nu ökat sin attraktivitet.

Projektet var delfinansierat av Europeiska Regionalfonden.

Samlad information, presentationer och handbok för fossilfri arbetspendling finns på Energikontor Norra Smålands webbplats.

ATTRACT – Hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv, Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats.

Kraftsamling vindkraft i Jönköpings län

Projektet Kraftsamling vindkraft i Jönköpings län var ett samverkansprojekt som Länsstyrelsen samordnade tillsammans med Energikontor Norra Småland mellan september 2020 till december 2022.

Syftet med projektet var att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för god fysisk planering av vindkraft samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Projektet finansierades av Energimyndigheten.

Rapport: Kraftsamling vindkraft i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Samlad information, presentationer och slutrapport om projektet finns på Energikontor Norra Smålands webbplats.

Kraftamling vindkraft i Jönköping län, Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats.

Genomförande och finansiering

Logga Europeiska regionalfonden

Projekten på denna sida drivs av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings län.

Projekten på denna sida är finansierade av Europeiska regionalfonden eller Energimyndigheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss