Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, stöd genom Energikontor Norra Småland samt kommunernas Energi- och klimatrådgivare.

Förbättrad energihushållning är ett av de viktigaste sätten för att minska utsläppen av växthusgaser. Det finns dessutom stor potential för energibesparing inom svensk industri, areella näringar och annat näringsliv. Genom att bli mer energieffektiva minskar även företagens kostnader för energin och konkurrenskraften stärks. Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Här beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder

Vägledande material

Energieffektivisering i företag

På Energimyndighetens hemsida hittar du samlad information med vägledningar och guider för energieffektivisering i företag.

Vägledning för verksamhetsutövaren Länk till annan webbplats.

Materialen går att ladda ner och beställa hem kostnadsfritt.

Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering

Inom projekt Incitament för energieffektivisering genomfördes under 2018-2019 mer än 320 energibesök på små och medelstora företag i Jönköpings län. Energibesöken följdes upp under 2020-2021 inom energitillsynen och projektet. Av de företag som följdes upp har 70 procent utvecklat sitt systematiska energieffektiviseringsarbete, vilket pekar på en positiv utvecklingstrend i länet.

Läs mer

Inspirationsfilmer

Här ser du goda exempel från livsmedelsbranschen, gjuteribranschen, ytbehandlingsbranschen samt en film som visar insatser som kan göras på de flesta företag. Fler filmer hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Inspirationsfilmer för energieffektivisering, Youtube Länk till annan webbplats.

Energikontor Norra Småland

Det går också att få råd och hjälp från Energikontor Norra Småland. Energikontorets uppgift är att:

  • stötta regionens energi- och klimatarbete
  • samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningsverksamheten
  • driva samverkans- och utvecklingsprojekt
  • informera om möjligheten att söka EU-medel
  • vara regional dialogpart till Energimyndigheten

Läs mer

Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivarna

Det finns även möjlighet att få hjälp och stöttning med energieffektivisering från kommunernas energi- och klimatrådgivare. De riktar sig till hushåll, föreningar och små- och medelstora företag. De kan bland annat hjälpa dig med tips på hur du kan effektivisera din energianvändning eller öka andelen förnybara energi.

Vill du komma i kontakt med energi- och klimatrådgivarna i Jönköpings län:

Energi- och klimatrådgivare, Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats.

Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL)

Enligt lagen har stora företag en skyldighet att göra energikartläggningar minst vart fjärde år. Syftet med lagen är att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag.

Lagen om energikartläggning i stora företag, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för miljömålen

Länsstyrelsen i varje län tar tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram för att få en mer positiv utveckling för miljön. Ett av åtgärdsprogrammen är Minskad klimatpåverkan där utgångspunkten är att med ett effektivt och målinriktat arbetssätt driva klimat- och energiarbetet i länet mot visionen att bli ett plusenergilän 2050. Läs mer på åtgärdsprogrammen:

Åtgärdsprogram inom miljömål Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss