Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsens arbete med PFAS

Vattendrag i skogsmiljö, Brusaån

PFAS är skadligt för både människa och miljö. När det väl har kommit ut i naturen är det svårnedbrytbart och sprids dessutom lätt. Därför är det viktigt att vi hjälps åt för att minska spridningen. Vad gör länsstyrelsen och vad kan du som privatperson göra?

Läget inom Jönköpings län

PFAS (Per- och polyfluorerade alkylsubstanser) sprids globalt via luft och vatten men det finns platser med särskilt höga halter. Detta kan till exempel vara vid deponier och brandövningsplatser. Brandövningsplatsen vid Jönköping Airport är ett område som haft känd spridning av PFAS.

Brandövningsplats Jönköpings flygplats

Eftersom PFAS används både i hushåll och av industrier så återfinns det i avloppsvatten. Avloppsreningsverken har problem med att hantera PFAS då det är svårt och dyrt att rena. I det renade vattnet som släpps ut till sjöar och vattendrag finns det därför föroreningen kvar.

Vad gör länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Jönköping arbetar aktivt med att minska spridningen av PFAS-ämnen i samhället. Vi arbetar dagligen med att hantera förorenade områden. Vi utför tillsyn, riskbedömningar och ställer krav på verksamheter som hanterar eller har hanterat PFAS-ämnen. Det kan bland annat handla om industrier, avloppsreningsverk, deponier och sorteringsgårdar, men också andra verksamheter. Det genomförs även miljögiftsundersökningar och provtagningar på sjöar- och vattendrag inom länet.

Miljögiftssamordning - Miljögiftsundersökningar och provtagningar Länk till annan webbplats.

Vad kan jag göra för att minska spridningen av PFAS?

Det du som privatperson kan göra för att minska spridningen är att undvika att bidra till konsumtionen av varor som innehåller ämnena. Exempelvis går det avstå från att köpa teflonpannor, viss kosmetika, möbler, livsmedelsprodukter samt textiler som innehåller PFAS-ämnen. Det är ofta svårt att veta vilka konsumentprodukter som innehåller PFAS-ämnen, men miljömärkningarna Bra miljöval och Svanen har krav på att PFAS inte får vara tillsatt. Det är dessutom viktigt att hjälpa till med att dela kunskap och information kring problematiken med PFAS.

Nedan följer en lista på vardagliga föremål som kan innehålla PFAS:

  • Tandtråd
  • Bakplåtspapper med silikon
  • Teflonpannor och andra husgeråd med non-stickfunktion
  • Kosmetika och hudkrämer
  • Micro-popcornspåsar och andra livsmedelsförpackningar
  • Viss impregnering av textiler
  • Bekämpningsmedel
  • Möbler

Vad är PFAS?

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, mer känt som PFAS, är ett samlingsnamn för högfluorerade ämnen där väteatomerna i en kolkedja har blivit utbytta mot fluoratomer. PFAS-ämnen har god förmåga att stöta bort både fett-, smuts- och vatten. De har hög temperaturbeständighet och goda filmbildande egenskaper.

Vad används PFAS till?

PFAS har tillverkats sedan 1950-talet och har många användningsområden. Ämnena används idag i stor utsträckning. Till vardags används de i bland annat teflonpannor, livsmedelsförpackningar, kosmetika och funktionskläder. En problematisk utsläppskälla har varit från brandsläckningsskum som används vid olycksplatser och brandövningsplatser.

Miljöpåverkan

PFAS-ämnen sprids i miljön under hela dess livscykel, det vill säga från det att ämnena produceras, konsumeras och till slut hanteras som avfall. Spridningen av PFAS sker på global nivå eftersom de har en förmåga att sprida sig via både luft, partiklar och vatten. Detta blir tydligt då PFAS har hittats i otillgängliga områden så som arktiska miljöer där isbjörnar, sälar och späckhuggare haft ämnena i blodet.

PFAS-ämnen är problematiska i miljön eftersom de är giftiga och svåra för naturen att bryta ner. Det gör att förorenande områden inte återhämtar sig trots att användningen av ämnena minskar. Dessutom kan de anrikas i näringskedjan så att organismer högt upp i näringskedjan får mycket höga halter.

Är PFAS farligt för människor?

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.

Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster via moderkakan och till ammade spädbarn via modersmjölken. Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss