Kompetensutveckling och rådgivning

Är du lantbrukare eller driver du ett annat landsbygdsföretag? Vill du utveckla verksamheten för ökad hållbarhet och miljönytta? I så fall har du kommit rätt. Kompetensutveckling och rådgivning är en viktig del av Landsbygdsprogrammet. Här samlar vi information om vad vi på Länsstyrelsen har att erbjuda.

 Vi har kurser och rådgivning om:

Du som kan delta arbetar inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, ska starta eller utveckla annat företag på landsbygden. Även föreningar på landsbygden kan i flera fall delta.

Rådgivningarna fortsätter även nu i coronatider, men självklart tillämpar vi allmänna försiktighetsprinciper. Vi gör helst rådgivningsbesöket utomhus. Ofta kan rådgivningen göras helt eller delvis digitalt eller på telefon. Vi skjuter självklart upp besöket om någon känner sig det minsta sjuk eller tillhör en riskgrupp.

Genom kurserna och rådgivningen kan du lära dig mer om hur ditt företag kan bidra med hållbarhet och en levande landsbygd samt hur dina miljöersättningar och investeringar gör miljönytta. I listningen Kommande händelser nedan ser du ett urval av kurser och rådgivningar.

Kurser och grupprådgivningar som vi anordnar hittar du i kalendern

Mer om rådgivningar och olika utbildningsaktiviteter kan du läsa i boxarna nedan, fäll ut den rubrik du är intresserad av för att hitta mer information.

De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som
finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Kommande händelser

Augusti 2021
ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Utbildningsaktiviteter inom olika områden

För att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L yrkesmässigt behöver du ha en behörighet. Genom att gå en grundkurs på fyra dagar får du den behörighet som krävs för att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L. Behörigheten ska därefter uppdateras vart femte år genom en fortbildningskurs.

Du hittar mer information om kurserna på sidan om växtnäring och växtskydd

Intresserad av ekologisk produktion? Bra! Det behövs nämligen fler som producerar ekologiskt. Efterfrågan på ekologiska produkter är stor, både i detaljhandeln och från storkök och restauranger. Allra helst ska maten också vara producerad i Sverige. Svekologiskt, det vill säga mat som producerats i Sverige på ekologiskt vis är därför mycket efterfrågad på marknaden. Undersökningar har också visat att i de flesta branscher förbättras ekonomin, om man lägger om till ekologiskt.

Vill du lära dig mer om hur man bedriver ekologisk produktion, är du välkommen att delta i kurser, studieresor och andra aktiviteter. I Länsstyrelsens kalender ser du vad som är på gång just nu.

Du är också välkommen att delta i en ”erfa-grupp”. En av våra erfa-grupper handlar om ekologisk odling av frukt och grönt, en om ekologisk mjölkproduktion och en om ekologisk växtodling. Deltagarna träffas några gånger om året, oftast tillsammans med en rådgivare, för att skapa nätverk, utbyta erfarenheter med varandra och få råd och tips. Nu i corona-tid kan det förstås hända att det blir digitala träffar.

Du som funderar på att börja med ekologisk produktion eller nyligen har lagt om, kan också få rådgivning om växtodling, trädgårdsodling, animalieproduktion ekonomi och byggnadsfrågor.

Både rådgivningen och de flesta aktiviteter är avgiftsfria. Kostnaden betalas av landsbygdsprogrammet.

Den som bedriver certifierad ekologisk produktion kan få miljöersättning både till växtodlingen och till djurhållningen. Du kan vara certifierad antingen enligt EU:s regler eller enligt KRAV-reglerna.

Mer om ekologisk produktion finns att läsa hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hos Jordbruksverket kan du också beställa broschyrer och prenumerera på nyhetsbrev.

Mål för ekologisk produktion

Regeringen har satt upp inriktningsmål för ekologisk produktion: År 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksmarken finnas inom certifierad ekologisk produktion och 60 procent av den offentliga livsmedelsproduktionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter. Mer om detta kan du läsa i Sveriges livsmedelsstrategi. Följ länken nedan.

I Halland bedrevs det 2019 certifierad ekologisk produktion på 12,6% av jordbruksmarken, så det finns absoluta utrymme för mer ekologiskt.

En livsmedelsstrategi för Sverige - regeringens handlingsplan del två Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik över ekologisk produktion i Halland

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning över statistik för den ekologiska produktionen i Halland för åren 2010 till 2020. Statistiken omfattar arealer, grödor, djur samt antal företagare. För valda delar jämförs den med motsvarande siffror för landet. Statistiska data är hämtad från Jordbruksverkets statistikdatabas. Du kan ta del av statistiken via länken nedan.

Ekologisk produktion i Halland Pdf, 1.3 MB.

Du som sköter jordbruksmark får avgiftsfritt delta i utbildning och rådgivning där du lär dig mer om vad du kan göra för att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Detta gynnar miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

​Du kan få rådgivning på din gård inom följande områden:

 • skötsel av betesmarker och slåtterängar
 • skötsel av kulturlämningar och småbiotoper
 • markhistoria
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • mosaikbetesmarker
 • gräsfattig mark
 • skogsbete
 • lövtäkt/hamling
 • bränning
 • lieslåtter
 • höhantering
 • efterbete
 • svårtillgängliga platser

Du kan även få råd om hur du kan uppfylla kraven för miljöersättningarna och gårdsstödet. Du kan anmäla dig som intresserad av gratis rådgivning genom att höra av dig till Länsstyrelsen.

Bedömning av betesmarker och slåtterängar hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket arbetar tillsammans med andra organisationer och företag inom lantbrukssektorn arbetar för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats.

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt. Det riktar sig till lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda inom jordbruket. Det riktar sig även till trädgårds- och hästnäringen, maskinstationer med verksamhet riktad mot jordbruket samt till rådgivare och informatörer som är verksamma inom Landsbygdsprogrammet för Sverige. Inom projektet erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning om växtnäring, vattenfrågor, integrerat växtskydd, utfodring, klimat och energi. Länsstyrelsen ordnar också kurser och andra aktiviteter om dessa frågor.

Målet med Greppa Näringen är att minska växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel samt även att minska lantbrukets klimatpåverkan och spara energi. På så sätt bidrar vi tillsammans till att Sveriges miljökvalitetsmål ska kunna uppnås.

Greppa Näringen vänder sig framför allt till lantbrukare med mer än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar åker. Innan du får rådgivning första gången ska du fylla i en anmälan till Greppa Näringen.

I Halland finns drygt mer än 20 rådgivare som arbetar inom Greppa Näringen.

Du är också välkommen att delta i kurser och dylikt inom Greppa Näringen. Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalender.

Mer information om Greppa Näringen på webbplatsen greppa.nu Länk till annan webbplats.


Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling och stöttning inom grundläggande livsmedelshygien, HACCP, marknadsföring på sociala medier, e-handel, starta livsmedelsföretag med mera. Aktiviteterna riktar sig till alla som driver eller planerar att starta upp företag på den halländska landsbygden.

Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalender

Kompetensutveckling och rådgivning som du kan anmäla dig till hela året

Livsmedelssäkerhet grundkurs

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet är en endagsutbildning. Kostnad för dagen är 400 kr exklusive moms för material, diplom och mat under dagen. Nu, under rådande omständigheter utförs utbildningen digitalt via Teams. Vanligtvis är den digitala kursen uppdelad på två halvdagar.

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet erbjuds även som e-learning för dig som har svårt att komma loss till den lärarledda utbildning. Kostnad 400 kronor exklusive moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom.

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken

Tvådagarsutbildning. Kostnad: 1 200 kronor exklusive moms för material, diplom och mat under dagarna. Nu, under rådande omständigheter utförs denna utbildning digitalt via Teams. Kursen börjar med en digital del och avslutas med en gemensam kursdag via Teams.

HACCP i praktiken på din anläggning

Tid: Fyra timmars rådgivning på plats, med hjälp för att se att HACCP uppfylls.

Plats: På din anläggning.

Kostnad: 1 860 kronor exklusive moms för 4 timmar rådgivning på plats samt dokumentation.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Per Johansson, 070 915 01 78, per.johansson@anticimex.se

Utbildning i att starta livsmedelverksamhet

Länsstyrelsen erbjuder kurs för dig som tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Hitta nya försäljningsmöjligheter med e-handel

Nu, mer än någonsin tidigare är det dags att erbjuda varor och tjänster via internet! Den här rådgivningen hjälper dig att optimera ditt företag och hitta nya försäljningsmöjligheter med hjälp av e-handel.

Marknadsföring på sociala medier

Att arbeta med sociala medier är nyckeln för tillväxt och utveckling för alla företag idag, och med vår rådgivning kommer ni att få lära er allt ni behöver veta och lite till för att lyckas på sociala medier. Vi går igenom hur man väljer rätt kanaler, bilder, texter, hur man skapar och driver en Facebook-sida samt hur man kopplar ihop hemsidan med sina sociala medier.

Rådgivning för minskat matsvinn

Minskat matsvinn är nyckeln för tillväxt och utveckling för alla företag som hanterar livsmedel. För dig som hanterar livsmedel på den halländska landsbygden erbjuder vi subventionerad enskild rådgivning på ditt företag, alternativt grupprådgivning.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning inom kommersiell service till företagare och verksamma inom lokal service, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller andra servicepunkter på landsbygden.

Vi erbjuder nu rådgivning om hur du får en ”Säker butik” och hur man minskar matsvinnet. Målet med rådgivningarna är att du ska få en ökad kompetens i hur du kan utveckla din verksamhet inom lokal service på landsbygden.

Har du frågor om rådgivningarna vänd dig direkt till landsbygdsenheten på Länsstyrelsen genom att skicka e-post till ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Vi vill ha levande och öppna landskap i Halland

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Halland är med i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker med fokus på nätverk, samverkan och nya metoder. Vi riktar oss främst till områden där det finns intresse för ängar och slåtter eller markerna riskerar att växa igen på grund av brist på betesdjur.

Anmäl intresse för din bygd att delta

Vi ordnar fältvandringar och nätverksträffar med fokus på samverkan kring skötsel av slåtterängar och naturbetesmarker. Här kan vi demonstrera olika skötselmetoder och maskiner. Vi kommer att prioritera marker med höga natur- och kulturvärden.

I Jordbruksverkets databas TUVA kan du se vilka marker som finns i din bygd Länk till annan webbplats.

Problem med vildsvin, stängsling och reservmarker vid torka, är annat som du kan höra av dig om.


Vad är en äng?

En äng sköts med slåtter, är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts med lie eller slåtterbalk under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Inspiration, kunskap och samverkan om ängar

Länsstyrelsen vill underlätta kontakter mellan er som är intresserade av ängsmark. Vi vill bidra till att fler ängar sköts och sprida erfarenhet om skötsel av slåtterängar. Det återstår få slåtterängar idag jämfört med tidigare och därför är det viktigt att se till att skötseln av ängsmark fortsätter. Vi vill se till att fler får del av den kunskap om slåtterängar som många ängsskötare har. På så sätt kan vi säkra att ängarna sköts även framöver. Vi kan ordna kurser om skötsel med lie och visa hur en slåtterbalk fungerar. Din förening kanske vill ha hjälp med skötsel av ängen eller dela med sig av kunskap? Du kanske vill lära dig mer om ängar och slåtterarbete, letar efter en äng för att hjälpa till och träffa andra ängsskötare?

Kontakt:

Susanne Åhrén
E-post: susanne.ahren@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 33 76

Annica Lindén
E-post: annica.linden@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 32 92

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Länsstyrelsen kan ge dig råd och tips på hur du kan komma i kontakt för att förmedla ett utbyte.

Mer information på sidan betesförmedling

Funderar du på att restaurera betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina slåtterängar eller betesmarker? Vi på Länsstyrelsen kan ge dig gratis rådgivning.

Det krävs restaureringsinsatser för att vårt kulturarv och biologisk mångfald ska kunna leva kvar i landskapet. Vill du restaurera betesmark kan rådgivningen resultera i en restaureringsplan och möjlighet till stöd för restaurering eller engångsröjning.

Mer om stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

För att hålla lantbruket livskraftigt spelar företagsekonomi och EU-stöden en viktig roll. Vi kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla stödreglerna.

Du hittar våra kommande aktiviteter i kalendern på webben

Anmäl dig till Länsstyrelsens nyhetsbrev för Hallands landsbygd där du också får info om saker som är på gång Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Susanne Åhrén
E-post: susanne.ahren@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 33 76

Annica Lindén
E-post: annica.linden@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 32 92

Länsstyrelsen planerar att anordna sju informationsträffar mellan 2020 och 2022 med fokus på jordbrukets djur inklusive häst inom området djurvälfärd.

Träffarna ska leda till att djurägare och djurhållare får ökade kunskaper om hur de kan ge jordbrukets djur en god djurvälfärd.

Mer information om dessa informationsträffar publiceras framöver i Länsstyrelsens kalender.

Fem informationsträffar inom området djurvälfärd genomfördes under 2019.

 • En informationsträff om klövhälsa för mjölkkor. Fokus låg på kons klövar och vad som påverkar deras hälsa. Information och gårdsbesök om hur fodret och stallets utformning påverkar klövhälsan. Inkluderade även praktisk förevisning av en certifierad klövvårdare.
 • Två fårträffar med fokus på mindre besättningar. Upplägget var att olika ämnen, såsom foder, djurskydd, bete och lamning, togs upp i olika stationer där deltagarna själva fick ställa frågor.
 • Två stängseldagar där vi tog upp historiken kring stängsel och hägnadslagstiftning, vem har ansvaret för djuren och lämpliga stängseltyper för olika djurslag. Träffen innehöll även praktisk förevisning och tips vid stängsling.

Kontakt:

Alexandra Malmström
E-post: alexandra.malmstrom@lansstyrelsen.se Telefon: 010-224 33 03

Tidningen Lantbruksnytt

Lantbruksnytt ges ut av Länsstyrelsen och riktar sig till lantbrukare och andra företagare på den halländska landsbygden.

Läs senaste numret av Lantbruksnytt

Tidigare nummer finns i vårt publikationsarkiv - sök på Lantbruksnytt Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev för Hallands landsbygd

Du kan även prenumerera på Länsstyrelsen Hallands nyhetsbrev. Där kan du läsa om aktuella kurser och annat som är på gång inom lantbruk och landsbygd i Halland. Prenumerationen är kostnadsfri.

Prenumerera på Länsstyrelsen Hallands nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs tidigare nyhetsbrev från Länsstyrelsen Halland

Kurser och rådgivning finansieras via Landsbygdsprogrammet

Rådgivning, kurser, information och demonstration är projekt inom landsbygdsprogrammet. Det finansieras av svenska staten och EU.

Här finns genomförda och pågående projekt hos Länsstyrelsen i Hallands län Pdf, 238.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Inom projekten gör vi upphandlingar och utlysningar gällande rådgivning och utbildning

Länsstyrelsens utlysningar inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverkets utlysningar inom landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Susanne Åhrén

Ett rikt odlingslandskap, Ängar och betesmarker

Alexandra Malmström

Djurvälfärd

Lena Berglund

Ett rikt odlingslandskap, Ängar och betesmarker, Kulturlandskap

Annica Lindén

Ängar och betesmarker, Livsmedelsstrategi

Gun Wallnedal

Greppa Näringen, Växtskyddsmedel

Ingvor Johansson

Nya jobb på landsbygd

Anna Carina Ericson

LEVA-projektet (Lokalt engagemang för vatten)

Maria Henriksson

Ekologisk produktion