Rådgivning om ängs- och betesmarker

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om ängar och betesmarker.

Du som sköter en äng med slåtter eller en naturbetesmark med betande djur gör en viktig insats för att bevara vår artrikaste miljö. Ängs- och betesmarkerna tillhör våra allra mest artrika marker och de är hem för hundratals växter, svampar, in­sekter och andra djur.

Vill du veta hur du sköter din mark för att bibehålla och kanske även öka den biolo­giska mångfalden kan du få kostnadsfri rådgivning från Länsstyrelsen.

Vid rådgivningen utgår vi från dina frågor och kan till exempel prata om:

  • vilka natur- och kulturvärden du har i din ängs- och betesmark
  • hur du klassar din äng eller betesmark för att veta hur du söker stöd för den
  • hur du bevarar och kan öka den biologiska mångfalden
  • vilka träd och buskar som är lämpliga att ta bort om din mark är igenväxt
  • hur du sköter marken för att uppfylla kraven i miljöersättningen
  • hur du kan röja fram ny betesmark.

Intresserad av rådgivning?

Välj om du vill bli kontaktad genom att fylla i formuläret eller hör av dig direkt till någon av oss rådgivare.

Rådgivare ett rikt odlingslandskap

Anmäl intresse för rådgivning

Om du vill få en bekräftelse på din intresseanmälan via mejl så fyll i din e-postadress.


Skriv gärna vad du är intresserad av att få rådgivning om
Eu-flaggan. Blå med en cirkel av gula stjärnor. Text under flaggen där det står medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss