Syn och avräkning gällande arrende

När en jordägare låter någon annan bruka sin jord mot ersättning och skriver ett avtal som reglerar det är det ett jordbruksarrende. För att fastställa arrendeställets skick bör du anlita så kallade synemän som genomför en syn. Synen bör genomföras både vid dagen för tillträde och dagen vid avträde.

Varför ska en syn genomföras?

I ett arrendeförhållande är det viktigt att arrendeställets skick fastställs vid arrendeperiodens början och slut. Detta för att ni sedan ska kunna göra avräkning. En avräkning är en ekonomisk uppgörelse mellan dig som är jordägare och dig som är arrendator efter en arrendeperiods slut. Vid avräkningen används synehandlingarna. De fungerar som underlag för att bestämma om en eventuell ekonomisk ersättning.

Vad ingår i en syn?

I regel undersöks allt som hör till arrendestället som byggnader, mark och anläggningar. Synemännen antecknar vad de sett i en synehandling. Handlingen ska innehålla uppgifter om vilka brister som finns, hur de ser ut och hur de ska åtgärdas. Det ska också stå vad åtgärderna kommer att kosta. Synehandlingen ska skrivas under av de båda synemännen.

Vem kan utföra en syn?

Synemännen ska vara auktoriserade av Länsstyrelsen och ha kunskap om jordbruket i området. Både jordägaren och arrendatorn bestämmer gemensamt vilka synemännen ska vara. Synen ska utföras av minst två synemän. Ni betalar gemensamt för kostnaden för synen. Om ni inte kan enas om valet så ska Länsstyrelsen utse synemän.

Behöriga synemän i Halland

Länsstyrelsen har utsett följande personer till synemän, med behörighet att hålla arrendesyn.

Ulrika Algothsson. E-post: ulrika.alstorp754@gmail.com, telefonnummer 070-631 56 31

Magnus Melin. E-post magnus_melin@telia.com, telefonnummer 070-696 44 90

Exempel på när synen bör hållas

En avräkningsperiod börjar och slutar oftast den 14 mars. En syn får då som tidigast genomföras den 14 september året före och senast 14 juni samma år. Om ni vill att den ska hållas senare kan ni ansöka om det till Länsstyrelsen.

Om den del som ska synas inte går att undersöka vid tillfället kan synen hållas vid ett senare tillfälle. Synemännen kan själva bestämma detta.

Om du inte är nöjd med synen

Om du inte är nöjd med synen kan du vända dig till tingsrätten inom en månad från det att du delgavs synehandlingen, det kallas att klandra synen. En syn som inte har klandrats kan inte överklagas och därmed inte motbevisas.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)