Utlysningar

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

De flesta av våra utlysningar har koppling till olika typer av stöd. Mer information om dessa utlysningar hittar du på respektive webbsida om stödet på vår webbplats. Rutan nedan uppdateras endast när vi har vissa specifika utlysningar vi vill berätta om som inte är kopplade till något stöd.

Utlysning av investeringsstöd för kalkfilterdiken

Länsstyrelsen i Hallands län utlyser 1,2 miljoner kronor till investeringsstöd för kalkfilterdiken. Utlysningen omfattar ansökningar om stöd som kommer in till Länsstyrelsen under perioden 1 mars – 31 juli 2024.

Du kan ansöka om investeringsstöd för anläggning av kalkfilterdiken i kombination med ny- eller omläggning av täckdiken på åkermark med lerjord. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Vem kan få stöd?

Investeringsstöd för anläggning av kalkfilterdiken får lämnas till:

  • företag som bedriver jordbruksverksamhet eller
  • företag som genomför investeringar i mark som används i en jordbruksverksamhet.

Du som söker stödet ska äga marken där investeringen genomförs eller ha tillstånd av markägaren att genomföra investeringen.

Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

För att kunna få stöd behöver du ha minst 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Vad kan jag få stöd för?

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken i kombination med ny- eller omläggning av täckdiken på jordbruksblock som utgörs av åkermark med lerjord. Med anläggning av kalkfilterdiken avses ny- eller omläggning av täckdiken där strukturkalk blandas in i jorden som används för att återfylla ledningsschakten.

Du kan få stöd för följande utgifter om de behövs för genomförandet av investeringen:

  1. anläggningar inklusive fasta inventarier,
  2. material, och
  3. köp av tjänster.

Villkor för utlysningen

För att kunna få stöd ska minst 90 procent av arealen på varje jordbruksblock som ingår i ansökan ha en jord med lerhalt som överstiger 15 procent. Du ska lämna in underlag som visar att de block som du söker stöd för uppfyller villkoret. Du kan använda den digitala kartan (webbGIS) som tillhandahålls av Länsstyrelserna och som innehåller information om vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret. Du kan även skicka in en egen markkarta om lerhalten på de block som ingår i din ansökan inte framgår av den digitala kartan.

Skapa underlag till din ansökan om investeringsstöd för kalkfilterdiken, WebbGIS Länk till annan webbplats.

Villkor som du ska följa om din ansökan beviljas stöd

En investering ska användas för samma ändamål i minst fem år räknat från dagen för slututbetalning.

Budget för projektet

När du ansöker om stöd ska du skicka in en detaljerad budget som innehåller de utgifter som du kommer att ha för att genomföra investeringen och som du söker stöd för. Du ska även lämna in minst två offerter eller likvärdiga prisuppgifter från olika leverantörer som visar att omfattningen och prisnivån för de utgifter som du söker stöd för är rimliga.

Blankett budgetmall – Investeringsstöd (Strategisk plan 2023–2027), Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Behöver jag tillstånd?

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd. Exempel på tillstånd som kan vara aktuella:

Du ska ha fått de tillstånd, de godkännanden och de avtal som krävs innan den del av genomförandet som kräver dessa påbörjas. Du ska lämna in kopior av dessa senast vid ansökan om slututbetalning, om inget annat framgår av ditt beslut om stöd.

Mer om vad som gäller vid vattenverksamhet och åtgärder som på något sätt påverkar vattenområden Länk till annan webbplats.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Ansökningar inom en utlysning kommer att poängsättas enligt de urvalsmoduler som gäller för stödet och ställas i konkurrens mot varandra. De ansökningar som har högst total uppnådd poängnivå kommer att prioriteras för stöd.

Om två ansökningar har uppnått samma totala poängnivå rangordnar vi ansökningarna i följande ordning:

  • Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
  • Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
  • Den ansökan som lämnats in tidigast.

Om urvalsmodulerna som gäller för investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

När ansöker jag?

Utlysningen för investeringsstöd för kalkfilterdiken är öppen 1 mars – 31 juli 2024.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickades in.

Du har möjlighet att påbörja ditt projekt när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som stödsökande stå för utgifterna själv. Det är först när du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering Länk till annan webbplats.

Allmän information om stödet

Information om investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Information om investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss