Greppa näringen

Greppa näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt. Det riktar sig till lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda inom jordbruket.

Greppa näringen riktar sig även till trädgårds- och hästnäringen, maskinstationer med verksamhet riktad mot jordbruket samt till rådgivare och informatörer som är verksamma inom Landsbygdsprogrammet för Sverige. Inom projektet erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning om växtnäring, vattenfrågor, integrerat växtskydd, utfodring, klimat och energi.
Länsstyrelsen ordnar också kurser och andra aktiviteter om dessa frågor.

Målet med Greppa Näringen är att minska växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel samt även att minska lantbrukets klimatpåverkan och spara energi. På så sätt bidrar vi tillsammans till att Sveriges miljökvalitetsmål ska kunna uppnås.

Individuell rådgivning till lantbruksföretag

I Hallands län erbjuds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark eller fler än 15 djurenheter. Den erbjuds även till hästföretag som har minst 10 hästar och till dig som vill bygga en våtmark på en åker som avvattnar åkermark.

Rådgivare i Halland

I Halland finns närmare 40 rådgivare som arbetar inom Greppa Näringen.

Beräkningsverktyg på Greppa Näringens hemsida samt länsstyrelsens aktiviteter inom Greppa Näringen är öppna för alla.

Rådgivare Greppa näringen

Du är också välkommen att delta i kurser och dylikt inom Greppa Näringen. Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalender.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss