Betesförmedling i Halland

Här kan du hitta kontaktuppgifter till markägare och djurägare för betesförmedling i vårt län. Vill du hitta bete till dina djur eller har mark som behöver betande djur kan du göra en intresseanmälan längre ner på sidan.

Betesförmedlingen stänger för säsongen den 30 september 2023

Tack till er som anmält intresse, både som djur- eller markägare. Ni får gärna återkoppla synpunkter eller förbättringsförslag via e-post: information.halland@lansstyrelsen.se

Alla kontaktuppgifter tas bort i samband med att förmedlingen stänger för säsongen. Om behov finns så öppnar vi upp i maj 2024 igen, med möjlighet att anmäla nytt intresse.

Använd vår betesförmedling

Betesmarksförmedlingen går till så här:

 1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller mark genom Länsstyrelsens webbformulär.
 2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.

Länsstyrelsen förmedlar inte kontakt mellan parter. Det krävs eget initiativ för att skapa kontakt med eventuella samarbetspartners. Länsstyrelsen tillhandahåller endast denna digitala plattform för att underlätta kommunikationen mellan parter.

> Stängt för säsongen! (Anmäl intresse för att hitta mark för betande djur)

> Stängt för säsongen! (Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta)

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen tillhandahåller enbart denna digitala plattform för att intresserade djur- och markägare ska kunna ta kontakt med varandra. Parterna ansvarar själva för att komma överens om villkor och avtalsskrivning.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal. Du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

I avtalet ska det framgå:

 • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas
 • hur länge avtalet gäller
 • hur lång uppsägningstiden är
 • eventuella ersättningar och arrendekostnader
 • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls
 • vem som ansvarar för stängsel
 • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren
 • om det ingår tillgång till stall
 • vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada
 • mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas, på mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara.

Djurägare som vill hitta mark för bete

Här sammanställer vi alla inkomna intresseanmälningar från djurägare som vill hitta mark för bete till sina djur. Listan uppdateras tisdagar och torsdagar.

Tabell med djurägare.

Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (område, mark)

Djurslag

    
    
    

   
    


Hör av dig till Länsstyrelsen information.halland@lansstyrelsen.se om du vill att dina uppgifter tas bort.

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Här sammanställer vi alla inkomna intresseanmälningar från markägare som vill hitta djur som kan beta på deras mark. Listan uppdateras tisdagar och torsdagar.

Tabell med markägare

Markägare

Kontaktuppgifter

Område, areal och typ av mark

Övriga upplysningar

    
    
    
    


Hör av dig till Länsstyrelsen information.halland@lansstyrelsen.se om du vill att dina uppgifter tas bort.

Varför möjliggör vi kontakt för bete?

Förmedlingstjänsten kan vara hjälpsam när det råder brist på bete på grund av torka. Betesdjur kan dessutom bidra till ökad biologisk mångfald genom att nyttja foderresurser på naturliga ängs- och betesmarker, som är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet.

Länsstyrelsens mål är att underlätta för djur- och markägare att hitta bra lösningar tillsammans. Det tjänar både djurhållare, markägare och ett rikt odlingslandskap på.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss