Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Du som sköter jordbruksmark får avgiftsfritt delta i Länsstyrelsens utbildning och rådgivning där du lär dig mer om vad du kan göra för att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Detta gynnar miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Länsstyrelsen kan erbjuda kostnadsfri rådgivning till lantbrukare och markägare om

  • skötsel av betesmarker och slåtterängar
  • skötsel av kulturlämningar och småbiotoper
  • markhistoria
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • gårdens natur- och kulturvärden
  • specialklassade betesmarker
  • miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Hör av dig till någon av våra rådgivare eller anmäl ditt intresse för rådgivning i formuläret.

Rådgivare ett rikt odlingslandskap

Anmäl ditt intresse i formuläret

Håll dig uppdaterad på kurser och fältvandringar om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet i Länsstyrelsens kalendarium eller genom att prenumerera på Nyhetsbrev för Hallands landsbygd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Hallands landsbygd Länk till annan webbplats.

Eu-flaggan. Blå med en cirkel av gula stjärnor. Text under flaggen där det står medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss