Ekologisk produktion

Tre bilder i ett kollage. Två lantbrukare och ett knippe morötter. 

Funderar du på att starta eller lägga om din nuvarande produktion till ekologisk? Eller är din växtodling och djurhållning redan ekologisk? Eller så vill du bara lära dig mer om ekologiska produktionsmetoder. Då kan du kostnadsfritt delta på aktiviteter och få individuell hjälp av länets ekorådgivare. Det gäller alla som arbetar inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. Samhället och miljön behöver dig!

Ekologisk produktion behövs

Produktion av ekologisk mat behövs för att nå uppsatta miljö- och hållbarhetsmål, både i Sverige och globalt. I Halland finns det idag ungefär 150 ekologiska lantbrukare och trädgårdsproducenter. De odlar drygt 10 procent av Hallands åkermark.

För att öka den ekologiska produktionen bekostar EU och staten rådgivning och kompetensutveckling.

Kostnadsfritt kan du få

  • individuell rådgivning
  • kurser
  • fältvandringar
  • delta i erfarenhets-grupper (erfa).

Kurser, fältvandringar och andra aktiviteter hittar du i vårt nyhetsbrev och i vår kalender på webben.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Kalendern

Aktiviteterna riktar sig till alla (över 16 år) som arbetar inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.

Ta kontakt med oss om du har frågor

Du är välkommen med dina frågor och funderingar till Maria Henriksson, agronom och projektledare för kompetensutveckling inom ekologisk produktion. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Är du intresserad av att starta eller lägga om till ekologisk produktion?

Är du intresserad men osäker på lönsamheten och om det passar just din gård? Det går absolut att få lönsamhet i ekologisk produktion men det beror på de aktuella förutsättningarna.

Du kan få kostnadsfri rådgivning för att göra en ekonomisk analys samt planering för omläggningen av odlingen och/eller djurproduktionen. Du kan även få råd kring stallbyggnation.

Kontaktuppgifter till rådgivare ekologisk produktion

Den som bedriver certifierad ekologisk produktion kan få miljöersättning både till växtodlingen och till djurhållningen. Ersättningen söker man genom den årliga SAM-ansökan.

Ersättning för ekologisk produktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Rådgivning till dig som redan är ekologisk lantbrukare?

Även du som redan är ekobonde kan få kostnadsfri rådgivning inom växtodling, trädgårdsodling, animalieproduktion, ekonomi och i byggnadsfrågor. Det kan vara

  • att diskutera och få hjälp vid en utökning eller utveckling av verksamheten
  • att få hjälp med specifika odlings- eller utfodringsproblem
  • delta i erfarenhets-grupper (erfa).

Erfa-grupper startas utifrån efterfrågan. Kontakta Maria Henriksson, Länsstyrelsen.

Rådgivningen är kostnadsfri. Den gäller enstaka rådgivningstillfällen, vanlig uppföljande produktionsrådgivning ingår inte den kostnadsfria rådgivningen.

Kontaktuppgifter till rådgivare ekologisk produktion

Är du ekobonde och funderar på om du ska fortsätta eller sluta?

Du kan få kostnadsfri hjälp att gå igenom verksamhetens ekonomi och få ett bra underlag för ditt beslut. Det blir samtidigt en genomgång över vilka möjligheter som finns att förbättra lönsamheten.

Kontaktuppgifter till rådgivare ekologisk produktion

Brukar du konventionellt och vill lära om ekologiska metoder?

Är du nyfiken på hur de ekologiska brukarna gör? Till exempel hur de klarar ogräs utan växtskyddsmedel. Då är du mer än välkommen att delta i kurser, fältvandringar och andra aktiviteter. Dessa hittar du i vårt nyhetsbrev och i vår kalender på webben.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Kalendern

Ekologisk produktion i den nya jordbrukspolitiken

Miljö och hållbarhet står i fokus i den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik. I dag spelar ekologiska produktionsmetoder en avgörande roll för biologisk mångfald, liksom för andra miljöaspekter i livsmedelsproduktionen. Därför är ekologisk produktion fortsatt en viktig del i EU:s nya jordbrukspolitik.

Tre miljoner till kompetensutveckling

I Halland har projektet Ekologisk produktion fått cirka tre miljoner kronor fram till år 2027. Målgrupp är alla lantbruks- och trädgårdsföretagare oavsett inriktning. Kunskap om ekologiska produktionsmetoder kan vara en investering även i icke-ekologisk produktion, till exempel för ett hållbarare växtskydd.

Målbild: bibehåll, stärk och öka ekologisk produktion i Halland

I rådande konjunkturläge har efterfrågan på ekologisk mat minskat. Därför är projektets mål i första hand att bibehålla och stärka den befintliga ekologiska produktionen i länet. Naturligtvis även att bidra med råd och stöd åt dem som vill lägga om till ekologisk produktion eller bara är intresserad av att lära mer om ekologiska produktionsmetoder. På sikt är målet att den ekologiska produktionen ska öka. EU:s mål är 25 procent av den totala jordbruksmarken ska vara ekologisk till år 2030.

Kontakt

Maria Henriksson

Projektledare ekologisk produktion

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss