Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Glesbygdsområden i Halland som kräver förvärvstillstånd

I Halland krävs förvärvstillstånd i följande glesbygdsområden. Detta gäller både för fysiska och juridiska personer.

 • Hylte kommun: Kinnareds, Drängsereds, Långaryds, Femsjö, Södra
  Unnaryd och Jälluntofta socknar.
 • Laholms kommun: Hishult och Knäreds socknar.
 • Falkenbergs kommun: Gällareds, Krogsereds, Gunnarps,
  Fagereds, Källsjö och Älvsereds socknar.

För juridiska personer (bolag med flera) krävs alltid förvärvstillstånd, om inte förvärvet sker från annan juridisk person än dödsbo och fastigheten inte ligger i ett glesbygdsområde.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Avgiften betalas in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698 då ansökan lämnas in. I meddelandet skriver du förvärvstillstånd och fastighetens namn och betäckning.

Ansökan skickas in till Länsstyrelsen

Fyll i blanketten som du hämtat hos Jordbruksverket och skicka den sedan till Länsstyrelsen.

Post: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad.

Du kan också skicka in din ansökan med e-post till halland@lansstyrelsen.se

Handlingar som ska skickas med ansökan

Utöver ansökan om förvärvstillstånd ska följande handlingar sändas in till Länsstyrelsen:

 • Förvärvshandlingen (bestyrkt kopia), till exempel köpekontrakt eller gåvobrev.
 • Fullmakt (kopia) då ombud för överlåtare/förvärvare
  undertecknat förvärvshandlingen.
 • Bouppteckning (kopia) då dödsbo är överlåtare. För
  juridiska personers förvärv måste firmatecknare och bolagets verksamhet framgå.
 • Registreringsbevis och bolagsordning eller motsvarande ska
  därför bifogas.

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att plantera skog på jordbruksmark måste du anmäla det till Länsstyrelsen minst åtta månader i förväg. Detta gäller för åker och betesmark.

Undantag från anmälningsplikten gäller dock om området uppenbart har en väldigt liten betydelse för natur- eller kulturmiljön.

Blankett och mer information om hur du ansöker

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss