Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Då kan du anmäla uppställningsplatser för bin. Det finns även smittsamma sjukdomar som kan drabba dina bin som du kan behöva förebygga eller anmäla.

För att få driva en biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns. Länsstyrelsen utför bitillsyn i länet.

Anmäla uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka.

Anmäl till Länsstyrelsen i Västra Götalands län om du har uppställningsplatser för bikupor i Västra Götalands eller Hallands län. Först behöver du ta fram koordinaterna för din tänkta uppställningsplats. 

 1. Gå till kartor.eniro.se Länk till annan webbplats. och zooma in till din tänkta uppställningsplats.
 2. Välj "Visa GPS-koordinater" i verktygsfältet och klicka på din uppställningsplats. Du kan flytta markören tills du står helt rätt.
 3. Kopiera koordinaterna under rubriken SWEREF99 TM (nord, öst) till fältet "geografiska koordinater" (som på bilden nedan).
 4. Lägg in koordinaterna i formuläret under rubriken 2. Fyll i och skicka din anmälan.

Min biodling bedrivs i (obligatorisk) * (obligatorisk)
Min biodling bedrivs i (obligatorisk)Förnamn och efternamn


Ange postnumret utan mellanslag
Välj det alternativ nedan som passar din anmälan (obligatorisk) * (obligatorisk)
Välj det alternativ nedan som passar din anmälan (obligatorisk)

(Om flera platser)(Om flera platser)


Skriv koordinater enligt SWEREF 99

(Om flera platser)Bigården används för: (obligatorisk) * (obligatorisk)
Bigården används för: (obligatorisk)Bigården används för 2:
Bigården används för 2:Bigården används för 3:
Bigården används för 3:
Ange om handel sker, import/export/handel med andra biodlare i Sverige, parningsplats, tillfällig uppställningsplats.

Ange om handel sker, import/export/handel med andra biodlare i Sverige, parningsplats, tillfällig uppställningsplats.

Ange om handel sker, import/export/handel med andra biodlare i Sverige, parningsplats, tillfällig uppställningsplats.

Om du inte fått en bekräftelse till din e-post inom en timme (förutsatt att du angett korrekt e-postadress) kontakta oss.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Mer än tre uppställningsplatser

Om du har mer än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excelfil och skicka in direkt till bitillsyn.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.

Excelfil för anmälan av mer än tre uppställningsplatser Excel, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl via blankett 

Om du inte har möjlighet att anmäla dina uppställningsplatser via vårt webbformulär kan du använda jordbruksverkets blankett.

Jordbruksverkets blankett för anmälan av uppställningsplatser Länk till annan webbplats.

Avregistrera uppställningsplatser

Du kan avregistrera en uppställningsplats för bisamhälle genom att fylla i vårt webbformulär för detta.

Webbformulär: Avregistrera uppställningsplatser för bisamhälle

Så används informationen om uppställningsplatser

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du Godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.  

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.  

Regler för biodlare

Jordbruksverket informerar om reglerna för biodling, bikupor och bisjukdomar.

Regler för biodling på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom bitillsynen?

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

Kontaktlistor till bitillsynsmän i respektive område:

Göteborg och Bohuslän Pdf, 197.2 kB.

Halland Pdf, 145.7 kB.

Norra Älvsborg Pdf, 156.9 kB.

Sjuhärad Pdf, 125.1 kB.

Skaraborg Pdf, 165.6 kB.

Bitillsynen bekostas av Jordbruksverket och är kostnadsfri för biodlaren.

Vill du bli bitillsynsman?

Har du erfarenhet av biodling och är intresserad av att lära dig mer? Då kanske bitillsynsman är något för dig. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • Undersöka bisamhällen för att upptäcka amerikansk yngelröta och andra sjukdomar
 • Besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för levande bin, begagnade bibostäder och biodlingsredskap som ska flyttas från ett smittförklarat område
 • Informera om olika bekämpningsmetoder mot varroakvalster
 • Ha god kännedom om biodlare och bigårdar i ditt besiktningsområde

Vem är du som söker?

Du ska ha minst tre års erfarenhet av biodling och vara intresserad av att lära dig mer. Du ska behärska svenska i tal och skrift, du ska kunna hantera administrativt arbete och ha tillgång till dator. Du behöver kunna röra dig någorlunda obehindrat så att du kan ta dig fram till bisamhällen som står på otillgängliga platser.

Det är bra om du har lätt för att prata med människor. Det är också en fördel om du inte har ett arbete med hög arbetsbelastning sommartid. Du behöver ha körkort och bil.

Utbildning och skriftligt prov

Om du blir antagen får du gå en bitillsynsmansutbildning och lära dig mer om bihälsa och bilagstiftning. I dagsläget är det en webbaserad introduktion följt av en tredagars kurs med ett avslutande skriftligt prov.

Distrikt och ersättning

I Västra Götaland och Hallands län har vi cirka 65 kvinnor och män som är utsedda bitillsynsmän. Länsstyrelsen utser nya bitillsynsmän när ett distrikt blir ledigt. Du får ersättning för arbetet som bitillsynsman.

Anmäl ditt intresse  

Kontakta oss om du är intresserad av att bli bitillsynsman. Antingen via e-post till bitillsyn.vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ring Karin Jarl 010-224 56 51.

Ange namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och information om dig själv så hör vi av oss.

Sverige är uppdelat i cirka 600 bitillsynsdistrikt. I distrikten svarar respektive tillsynsman för information och tillsynen av bisjukdomar. Varje tillsyningsman ska upprätta en så komplett förteckning som möjligt över bigårdarna i sitt område. Nedan hittar du listor över bitillsynsmän i Västra Götalands och Hallands län. Listorna över vilka som arbetar med bitillsyn uppdateras kontinuerligt. Alla behöriga bitillsynsmän har en giltig legitimation.

Vill du ställa upp ett bisamhälle i ett skyddat område?

Om din kommande uppställningsplats är inom ett skyddat område, till exempel i en nationalpark, i ett naturreservat eller i ett naturvårdsområde, kan dispens eller tillstånd behövas. För att se om dispens eller tillstånd krävs behöver du läsa vad som står i föreskrifterna i beslutet för det reservat där du önskar ställa upp bisamhället.

Karta över skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på ”Öppna” under fliken ”Detaljerad info”. Under "Dokumentation" finns en länk till beslutsdokumentet. Titta efter om det finns föreskrifter som förbjuder eller inte tillåter anordning eller anläggning. En bikupa räknas som en anordning eller anläggning.

Information om hur ansökan går till finns på vår webbplats:

Dispenser och tillstånd för skyddad natur, Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats..

Observerat att en biodlare alltid ska fråga markägaren om lov innan bisamhällen ställs upp.

Kommunalt reservat

Om det är ett kommunalt reservat så kontakta aktuell kommun för att ta reda på vad som krävs. Är du osäker om reservatet är kommunalt eller statligt så kan du se det i kartan ovan.

Smittsamma bisjukdomar

Amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är tre smittsamma bisjukdomar som är så allvarliga att det finns lagar och författningar om hur de ska bekämpas.

Anmälan vid misstanke om smitta

Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Kontaktlistor till bitillsynsmän i respektive område:

Göteborg och Bohuslän Pdf, 197.2 kB.

Halland Pdf, 145.7 kB.

Norra Älvsborg Pdf, 156.9 kB.

Sjuhärad Pdf, 125.1 kB.

Skaraborg Pdf, 165.6 kB.

Bitillsynen bekostas av Jordbruksverket och är kostnadsfri för biodlaren.

Flyttningstillstånd i smittförklarade områden

Om du har bigård i en skydds- eller övervakningszon måste du ha flyttningstillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:

 • bin
 • utbyggda vaxkakor och avfall från dem
 • begagnade bibostäder
 • redskap.

Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Områden som är smittförklarade

I Jordbruksverkets beslut om smittförklaring kan du se om området där du har bin är smittförklarat. Beslut och tillhörande kartor hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Aktuella restriktioner för bin och humlor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förebyggande arbete mot bisjukdomar

Friska bisamhällen klarar att rensa ut sjuka individer och därför är det av stor vikt att främja bisamhällets hälsa.

Det är mycket viktigt att använda rena:

 • kupor
 • vax
 • ramar
 • redskap.

Varroakvalster leder till följdsjukdomar och försvagar bisamhället vilket gör att det också lättare blir offer för amerikansk yngelröta. Som biodlare ska du regelbundet under biodlingsåret arbeta med bekämpningen av varroakvalster.

Genom att vara medlem i en biodlarförening får du tillgång till bra information och kan följa biodlingsåret tillsammans med andra biodlare. Samtidigt bidrar du till föreningarnas mycket viktiga roll i arbetet med att främja bihälsa och hindra sjukdomar.

Det är i det praktiska arbetet med bina som du hindrar smittornas utbredning.

Amerikansk yngelröta

Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder.

Symptom på yngelröta

Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

En person drar ut resterna av en larv ur ett bo

Kliniska symptom på amerikansk yngelröta: man kan dra ut resterna av larven till en lång tråd. Foto: Marie-Louise Simonsson

Varroakvalster

Varroakvalstret finns på alla kontinenter där det odlas bin. Symtomen märks oftast först tre till fyra år efter det första angreppet. Missbildade bin och bin som inte kan flyga visar sig på flustret, och du kan också hitta puppor som dött till följd av varroanymfernas utsugning och sedan släpats ut av bina. Genombitna cellock och ett oregelbundet yngelläge med många tomma celler är andra tecken på vad som skett. Kvalster på de vuxna bina är svåra att upptäcka. Om parasiternas antal är mycket stort, kan du händelsevis få se någon av dem på ett ambi.

Trakékvalster

Trakékvalster är ett mikroskopiskt spindeldjur, Acarapis woodi, som lever inne i binas andningsrör i mellankroppen. Symptom på trakékvalster syns i första hand på våren efter rensningsflygningen. Marken framför kuporna kan då vara täckt av krypande och hoppande bin som inte kan flyga. Liknande symptom förekommer emellertid även vid andra bisjukdomar. För att fastställa om det är trakékvalster eller inte krävs en mikroskopisk undersökning.

Andra anmälningspliktiga bisjukdomar/parasiter:

 • lilla kupskalbaggen
 • tropilaelapskvalster
 • europeisk yngelröta.

Bekämpa bisjukdomar

Jordbruksverket har information om bisjukdomarna och hur de bekämpas.

Beskrivning av bisjukdomar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontroll av smitta av amerikansk yngelröta

När ett bisamhälle konstaterats smittat av amerikansk yngelröta ska alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället snarast undersökas av en bitillsynsman.

En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med det angripna bisamhället.

Om den smittade bigården ligger utanför ett skyddszon kommer Jordbruksverket att ta beslut om att ett skyddszon ska upprättas. I vissa fall beslutas det även att ett övervakningszon ska uppsättas.

 • Skyddszon är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med amerikansk yngelröta.
 • Övervakningszon är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av amerikansk yngelröta.

Förvildade tambisamhälle inom området kommer att lokaliseras och åtgärder för att förhindra att dessa sprider smitta kommer att vidtas.

Smittade bisamhällen får inte behandlas med antibiotika utan måste förintas.

Ersättning för förintade bisamhällen

Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kronor per bisamhälle och självrisk är 300 kronor. Du får ersättning då minst fyra bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till Länsstyrelsen inom sex månader efter förintandet.

För att få ersättning ska du ha ett beslut från din tillsynsman om att samhället ska förintas.

Kontroll av smitta av trakékvalster

När trakékvalster är konstaterat i en bigård ska en bitillsynsman ta prov på alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället. En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med vuxna bin från det angripna bisamhället.

Om den angripna bigården ligger utanför ett skydds- eller övervakningszon kommer sådana att upprättas.

 • Skyddszon är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med trakékvalster.
 • Övervakningszon är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av trakékvalster.

Om du regelbundet flyttar dina bigårdar mellan platser som befinner sig i en övervakningszon kan det underlätta att utbilda sig till godkänd biodlare.

Bli godkänd biodlare

För att bli godkänd biodlare ska du ha genomgått kurs för godkänd biodlare, eller någon motsvarande bisjukdomskurs. Du ska dessutom ha minst tre år praktisk erfarenhet av biodling. Du ska även ha anmält till Länsstyrelsen om du har något bisamhälle.

Ansök om att bli godkänd biodlare hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vad får du göra som Godkänd biodlare

Som godkänd biodlare har du möjlighet att få ett flyttningstillstånd som räcker längre tid om du har en bigård i en övervakningszon. En bitillsynsman besiktar dina bigårdar angående amerikansk yngelröta. Bitillsynsmannen kan sedan skriva ut ett flyttningstillstånd så att du kan flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan dina hem- och utbigårdar. Flyttningstillståndet är tidsbegränsat och du kan få ett tillstånd som gäller i max 12 månader. Tillståndet för godkänd biodlare har följande krav: 

 • Bigården ska undersökas för amerikansk yngelröta före varje förflyttning
 • Amerikansk yngelröta ska inte ha påträffats i bigården
 • Flyttning får endast ske mellan hem- och utbigårdar
 • Bigården ska märkas med biodlarens namn och kontaktuppgifter
 • Biodlaren ska meddela bitillsynsmannen i det distrikt som bina flyttas till

Besiktningar du inte får göra själv

En godkänd biodlare får endast flytta mellan sina anmälda hem- och utbigårdar som befinner sig inom en övervakningszon och/eller inte smittförklarat område. Vid flytt ut ur en skyddszon måste materialet besiktas av en bitillsynsman.

Bigårdskartan

Vill du få information om den mark som finns inom din bigårds flygområde? Vill du få en indikation om din bigård passar för ekologisk biodling?

I Bigårdskartan kan du ta reda på vilken typ av mark som dina bin flyger över. Detta kan ge en indikation på var det kan finnas ytor som är lämpliga för ekologisk biodling.

Bigårdskartan i Västra Götaland - WebbGIS (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Vad tycker du om Bigårdskartan? Svara gärna på vår enkät! Länk till annan webbplats.

Är du biodlare och vill utveckla din biodling? Vi ordnar olika aktiviteter i form av kurser, temadagar och möten.

Du hittar alla våra aktiviteter i kalendern

Vår rådgivning inom ekologisk produktion

Jordbruksverkets information om ekologisk biodling Länk till annan webbplats.

Hör gärna av dig om du har önskemål angående kompetensutveckling för din biodling.

Film: Studiebesök på Ädelssons ekologiska biodling

När du producerar honung producerar du ett livsmedel. Då finns det regler som du måste förhålla dig till. Livsmedelsverket har samlad information om biodling, tillverkning av honung och sammansatta produkter av honung, bland annat information om lagstiftning och vägledningar. Livsmedelsverket har även tagit fram information för dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument.

Biodling och honung, Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Försäljning av små mängder (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producerar du 500 kg honung från din biodling? Då ska du registrera din honungsproduktion som primärproduktion.

Läs mer om livsmedelsproduktion och registrering

Du ska även registrera som livsmedelsföretagare hos kommunen om du gör något av följande :

 • Köper honung från andra producenter
 • Smaksätter honung
 • Slungar åt andra
 • Värmer honungen
 • Gör en ny livsmedelsprodukt
 • Producerar mer än 1000 kg honung

Kontakt

Bitillsynen för Västra Götaland och Hallands län

Telefon växel 010-224 40 00