Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Här står det hur du anmäler uppställningsplatser för bin. Det finns även information om aktuella bisjukdomar i landet.

För att få driva en biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns. Länsstyrelsen utför bitillsyn i länet.

Anmäla uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka.

Om du inte har anmält dina uppställningsplatser för 2018 eller 2019 så gör det nu.

Anmäl till Länsstyrelsen i Västra Götalands län om du har uppställningsplatser för bikupor i Västra Götalands eller Hallands län. Först behöver du ta fram koordinaterna för din tänkta uppställningsplats. 

 1. Gå till kartor.eniro.selänk till annan webbplats och zooma in till din tänkta uppställningsplats.
 2. Välj "Visa GPS-koordinater" i verktygsfältet och klicka på din uppställningsplats. Du kan flytta markören tills du står helt rätt.
 3. Koordinaterna på raden "SWEREF99 TM (nord, öst)" som på bilden nedan, skriver du in i anmälningsformuläret, se rubriken "2. Fyll i och skicka anmälan" här nedan.

Om du inte fått ett mail på bekräftelse inom en timme, förutsatt att du angett korrekt e-postadress, anmäl igen eller kontakta oss.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Mer än tre uppställningsplatser

Om du har mer än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excelfil och skicka in direkt till bitillsyn.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.

Excelfil för anmälan av mer än tre uppställningsplatserExcel

Anmäl via blankett 

Om du inte har möjlighet att anmäla dina uppställningsplatser via vårt webbformulär kan du använda jordbruksverkets blankett.

Jordbruksverkets blankett för anmälan av uppställningsplatserlänk till annan webbplats

Avregistrera uppställningsplatser

För att avregistrera en uppställningsplats för bisamhälle fyller du i formuläret nedan. Har du fler uppställningsplatser du vill avregistrera kan du skriva vilka det gäller i kommentarsfältet sist i formuläret. Om du avanmäler samtliga uppställningsplatser så tas du som biodlare bort från registret.

Om du inte fått ett mail på bekräftelse inom en timme, förutsatt att du angett korrekt e-postadress, anmäl igen eller kontakta oss.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Så används informationen om uppställningsplatser

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du Godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.  

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats  

Regler för biodlare

Jordbruksverket informerar om reglerna för biodling, bikupor och bisjukdomar.

Regler för biodling hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

Sverige är uppdelat i cirka 600 bitillsynsdistrikt. I distrikten svarar respektive tillsynsman för information och tillsynen av bisjukdomar. Varje tillsyningsman ska upprätta en så komplett förteckning som möjligt över bigårdarna i sitt område. Nedan hittar du listor över bitillsynsmän i Västra Götalands och Hallands län. Listorna över vilka som arbetar med bitillsyn uppdateras kontinuerligt. Alla behöriga bitillsynsmän har en giltig legitimation.

Kontaktlistor till bitillsynsmän i respektive område:

Göteborg och BohuslänPDF

HallandPDF

Norra ÄlvsborgPDF

SjuhäradPDF

SkaraborgPDF

Bitillsynen bekostas av Jordbruksverket och är kostnadsfri för biodlaren. Har du frågor om behörighet, kontakta Länsstyrelsen. 

Vill du bli bitillsynsman?

Har du erfarenhet av biodling och är intresserad av att lära dig mer? Då kanske bitillsynsman är något för dig. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • Undersöka bisamhällen för att upptäcka amerikansk yngelröta och andra sjukdomar
 • Besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för levande bin, begagnade bibostäder och biodlingsredskap som ska flyttas från ett smittförklarat område
 • Informera om olika bekämpningsmetoder mot varroakvalster
 • Ha god kännedom om biodlare och bigårdar i ditt besiktningsområde

Vem är du som söker?

Du ska ha minst tre års erfarenhet av biodling och vara intresserad av att lära dig mer. Du ska behärska svenska i tal och skrift, du ska kunna hantera administrativt arbete och ha tillgång till dator. Du behöver kunna röra dig någorlunda obehindrat så att du kan ta dig fram till bisamhällen som står på otillgängliga platser.

Det är bra om du har lätt för att prata med människor. Det är också en fördel om du inte har ett arbete med hög arbetsbelastning sommartid. Du behöver ha körkort och bil.

Utbildning och skriftligt prov

Om du blir antagen får du gå en bitillsynsmansutbildning och lära dig mer om bihälsa och bilagstiftning. I dagsläget är det en webbaserad introduktion följt av en tredagars kurs med ett avslutande skriftligt prov.

Distrikt och ersättning

I Västra Götaland och Hallands län har vi cirka 75 kvinnor och män som är utsedda bitillsynsmän. Länsstyrelsen utser nya bitillsynsmän när ett distrikt blir ledigt. Du får ersättning för arbetet som bitillsynsman.

Anmäl ditt intresse  

Kontakta oss om du är intresserad av att bli bitillsynsman. Antingen via e-post till bitillsyn.vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ring Karin Jarl 010-224 56 51.

Ange namn, födelsedatum, kontaktuppgifter och information om dig själv så hör vi av oss.

Bisjukdomar

Amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är tre smittsamma bisjukdomar som är så allvarliga att det finns lagar och författningar om hur de ska bekämpas.

Anmälan vid misstanke om smitta

Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Kontaktlistor till bitillsynsmän i respektive distrikt:

Göteborg och BohuslänPDF

HallandPDF

Norra ÄlvsborgPDF

SjuhäradPDF

SkaraborgPDF

Flyttningstillstånd i smittförklarade områden

Om du har bigård i ett skydds- eller övervakningsområde måste du ha flyttningstillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:

 • bin
 • utbyggda vaxkakor och avfall från dem
 • begagnade bibostäder
 • redskap.

Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Områden som är smittförklarade

I Jordbruksverkets beslut om smittförklaring kan du se om området där du har bin är smittförklarat. Beslut och tillhörande kartor hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Du hittar besluten på sidan Regler för biodling, under rubriken Bestämmelser:

Regler för biodling - bitillsyn hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Förebyggande arbete mot bisjukdomar

Friska bisamhällen klarar att rensa ut sjuka individer och därför är det av stor vikt att främja bisamhällets hälsa.

Det är mycket viktigt att använda rena:

 • kupor
 • vax
 • ramar
 • redskap.

Varroakvalster leder till följdsjukdomar och försvagar bisamhället vilket gör att det också lättare blir offer för amerikansk yngelröta. Som biodlare ska du regelbundet under biodlingsåret arbeta med bekämpningen av varroakvalster.

Genom att vara medlem i en biodlarförening får du tillgång till bra information och kan följa biodlingsåret tillsammans med andra biodlare. Samtidigt bidrar du till föreningarnas mycket viktiga roll i arbetet med att främja bihälsa och hindra sjukdomar.

Det är i det praktiska arbetet med bina som du hindrar smittornas utbredning.

Aktuella bisjukdomar och smittor

Amerikansk yngelröta

Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder. 

Symptom på yngelröta

Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

En person drar ut resterna av en larv ur ett bo

Kliniska symptom på amerikansk yngelröta: man kan dra ut resterna av larven till en lång tråd. Foto: Marie-Louise Simonsson

Jordbruksverkets kartor över över skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelrötalänk till annan webbplats

Utbrott under 2020

Vecka

Kommun

Skyddsområde

Övervakningsområde

22

Halmstad

4

-

23

Varberg

25

-

27

Vårgårda

27

-

29

Halmstad

4

4

30

Halmstad

4

4

32

Halmstad

4

4

34

Halmstad

4

4

34

Lerum

30

-

34

Vårgårda

27

-

35

Halmstad

4

4

37

Halmstad

4

4

38

Halmstad

4

4

39

Falkenberg

33

-


Utbrott under 2019

Vecka

Kommun

Skyddsområde

Övervakningsområde

26

Borås

46. Friskförklarat 2019-09-06

-

28

Ulricehamn

17. Friskförklarat 2019-10-11

17. Friskförklarat 2019-10-22

33

Orust

8. Friskförklarat 2020-06-18

-


Utbrott under 2018

Vecka

Kommun

Skyddsområde

Övervakningsområde

17

Strömstad

30. Friskförklarat 2019-10-22

30. Friskförklarat 2019-10-22

21

Laholm

4. Friskförklarat 2020-07-17 

4

25

Varberg

39. Friskförklarat 2019-07-03

39. Friskförklarat 2020-05-26

27

Varberg

38. Friskförklarat 2019-07-03

38. Friskförklarat 2020-05-26


Utbrott under 2017

Församling

Kommun

Snötorp

Halmstad

Fägre

Töreboda

Laholm

Laholm

Svenljungabygden

Svenljunga

Lindeberga

Varberg

Veinge-Tjärby

Laholm

Hudene-Hov

Herrljunga


Utbrott under 2016

Församling

Kommun

Lindeberga

Varberg

Susedalen

Falkenberg

Järbo-Råggärd

Färgelanda

Våxtorps

Laholm

Veinge

Laholm

Hössna

Ulricehamn

Svenstorp-Forsby

Skövde

Frändefors

Vänersborg

Hov

Herrljunga

Hudene

Herrljunga

Bolstad

Mellerud

Veinge

Laholm

Valstad

Tidaholm

Eldsberga/Trönninge

Halmstad

Veinge-Tjärby

Laholm

Laholm

Laholm

Herrljunga

Herrljunga

Hishult

Laholm

Gärdhem

Trollhättan


Utbrott under 2015

Församling

Kommun

Stala

Orust

Laholm

Laholm

Knäred

Laholm


Utbrott under 2014

Församling

Kommun

Åmål

Åmål

Skållerud

Mellerud

Järbo-Råg-gärd

Färgelanda

Lindberg

Varberg

Ulricehamn

Ulricehamn

Lextorp

Trollhättan


Utbrott under 2013

Församling

Kommun

Bjärke

Alingsås

Kungsäter

Varberg

Vallda

Kungsbacka

Torpa

Varberg

Svenljungabygden

Svenljunga

Hjo

Hjo

Onsala

Kungsbacka

Hökensås

Tidaholm

Sällstorp

Varberg


Utbrott under 2012

Församling

Kommun

Lugnås

Mariestad

Skultorp

Skövde

Tidaholm

Tidaholm

Gunnarsnäs

Mellerud

Sundals-Ryr

Vänersborg

Stala

Orust

Bergum

Göteborg

Öxnevalla

Mark

Torestorp

Mark

Släp

Kungsbacka

Ås

Varberg

Varberg

Varberg

Varberg

Varberg

Kungsäter

Varberg

Skällinge

Varberg


Utbrott under 2011

Församling

Kommun

Hökensås

Tidaholm

Gunnarsnäs

Mellerud

Lerum

Lerum

Berghem

Mark

Onsala

Kungsbacka

Varberg

Varberg

Lindberg

Varberg

Torpa

Varberg

Skällinge

Varberg


Utbrott under 2010

Församling

Kommun

Frändefors

Vänersborg

Bärfendal

Munkedal

Fristad

Borås

Horred

Mark

Öxnevalla

Mark

 

Utbrott av amerikansk yngelröta i hela Sverige

Uppdaterad den 15 augusti

 

Amerikansk yngelröta 2018

Vecka

Län

Kommun

Församling

17

Västra Götaland

Strömstad

Skee-Tjärnö

17

Skåne

Höganäs

Väsby

17

Östergötland

Linköping

Malmslätt

19

Skåne

Klippan

Klippan

19

Skåne

Klippan

Riseberga-Färingtofta

19

Skåne

Tomelilla

Smedstorp

19

Skåne

Helsingborg

Kvistofta

19

Skåne

Kristianstad

Djurröd-Träne

19

Jönköping

Sävsjö

Vrigstad-Hylletofta

20

Skåne

Kristianstad

Äsphult

21

Jönköping

Sävsjö

Vrigstad-Hylletofta

21

Halland

Laholm

Laholm

21

Östergötland

Ydre

Norra Ydre

22

Skåne

Östra Göinge

Kviinge

23

Kronoberg

Växjö

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

23

Värmland

Sunne

Västra Ämtervik

23

Jönköping

Värnamo

Värnamo

23

Skåne

Klippan

Riseberga-Färingtofta

24

Skåne

Östra Göinge

Glimåkra

25

Jönköping

Vetlanda

Vetlanda

25

Halland

Varberg

Veddige-Kungsäter

26

Skåne

Östra Göinge

Glimåkra

26

Skåne

Osby

Osby

27

Skåne

Kristianstad

Djurröd-Träne

27

Halland

Varberg

Lindberga

27

Östergötland

Norrköping

Norrköping-Borg

27

Skåne

Helsingborg

Raus

29

Östergötland

Norrköping

Norrköping-Borg

29

Östergötland

Mjölby

Viby

29

Östergötland

Finspång

Risinge

31

Värmland

Säffle

Värmlands Bro

33

Skåne

Hässleholm

 Vankiva församling

34

Skåne

Östra Göinge

Glimåkra

39

Skåne

Ystad

Löderup

39

Gotland

Gotland

Levide

 


2017

Vecka

Län

Kommun

Församling

14

Kronoberg

Växjö

Ingelstad

19

Västra Götaland

Herrljunga

Hudene-hov

19

Halland

Laholm

Veinge-Tjärby

20

Kronoberg

Ljungby

Torpa

20

Skåne

Kristianstad

Degeberga-
Everödsbygden

20

Skåne

Kävlinge

Kävlinge

21

Kalmar

Västervik

Västervik

21

Jönköping

Jönköping

Sofia-Järstorp

21

Kronoberg

Lessebo, Tingsryd

Älmeboda

21

Kronoberg

Tingsryd, Växjö

Väckelsång

22

Skåne

Höganäs

Brunnby

23

Skåne

Kävlinge

Kävlinge

23

Uppsala

Enköping

Fjärdhundra

23

Uppsala

Enköping

Lagunda

24

Skåne

Hässleholm

Sösdala

23

Halland

Varberg

Lindberga

24

Värmland

Sunne

Sunne

24

Stockholm

Upplands-Bro

Bro

22

Östergötland

Ödeshög

Ödeshög

22

Östergötland

Mjölby

Veta

23

Kalmar

Kalmar

Dörby

23

Kalmar

Oskarshamn

Döderhult

25

Östergötland

Mjölby

Veta

25

Gotland

Gotland

Hejde

26

Västra Götaland

Svenljunga

Svenljungabygden

26

Skåne

Ystad/Skurup

Ljunits

26

Skåne

Helsingborg

Gustav Adolf

26

Jönköping

Jönköping

Sofia

26

Jönköping

Jönköping

Sofia

26

Östergötland

Linköping

Åkerbo

27

Skåne

Klippan

Klippan

27

Skåne

Höganäs

Brunnby

27

Kalmar

Västervik

Västervik

27

Kalmar

Västervik

Västervik

27

Kalmar

Västervik

Gladhammar-Västrum

28

Halland

Laholm

Laholm

29

Skåne

Höganäs

Brunnby

29

Östergötland

Linköping

Vreta kloster

29

Västra Götaland

Töreboda

Fägre

29

Kronoberg

Växjö

Ingelstad

29

Skåne

Svalöv

Röstånga

29

Skåne

Klippan

Riseberga

30

Östergötland

Ydre

Sund-Svinhult

31

Jönköping

Jönköping

Rogberga-Öggestorp

32

Kronoberg

Uppvidinge

Älghult

33

Skåne

Höganäs

Väsby

35

Halland

Halmstad

Snötorp

38

Gotland

Gotland

Väskinde


Varroakvalster

Varroakvalstret finns på alla kontinenter där det odlas bin. Symtomen märks oftast först tre till fyra år efter det första angreppet. Missbildade bin och bin som inte kan flyga visar sig på flustret, och du kan också hitta puppor som dött till följd av varroanymfernas utsugning och sedan släpats ut av bina. Genombitna cellock och ett oregelbundet yngelläge med många tomma celler är andra tecken på vad som skett. Kvalster på de vuxna bina är svåra att upptäcka. Om parasiternas antal är mycket stort, kan du händelsevis få se någon av dem på ett ambi.

Trakékvalster

Trakékvalster är ett mikroskopiskt spindeldjur, Acarapis woodi, som lever inne i binas andningsrör i mellankroppen. Symptom på trakékvalster syns i första hand på våren efter rensningsflygningen. Marken framför kuporna kan då vara täckt av krypande och hoppande bin som inte kan flyga. Liknande symptom förekommer emellertid även vid andra bisjukdomar. För att fastställa om det är trakékvalster eller inte krävs en mikroskopisk undersökning.

Andra anmälningspliktiga bisjukdomar/parasiter:

 • lilla kupskalbaggen
 • tropilaelapskvalster
 • europeisk yngelröta.

Bekämpa bisjukdomar

Jordbruksverket har information om bisjukdomarna och hur de bekämpas.

Beskrivning av bisjukdomar hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Kontroll av smitta av amerikansk yngelröta

När ett bisamhälle konstaterats smittat av amerikansk yngelröta ska alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället snarast undersökas av en bitillsynsman.

En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med det angripna bisamhället.

Om den smittade bigården ligger utanför ett skyddsområde kommer Jordbruksverket att ta beslut om att ett skyddsområde ska upprättas. I vissa fall beslutas det även att ett övervakningsområde ska uppsättas.

 • Skyddsområde är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med amerikansk yngelröta.
 • Övervakningsområde är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av amerikansk yngelröta.

Förvildade tambisamhälle inom området kommer att lokaliseras och åtgärder för att förhindra att dessa sprider smitta kommer att vidtas.

Smittade bisamhällen får inte behandlas med antibiotika utan måste förintas.

Ersättning för förintade bisamhällen

Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kronor per bisamhälle och självrisk är 300 kronor. Du får ersättning då minst fyra bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till Länsstyrelsen inom sex månader efter förintandet.

För att få ersättning ska du ha ett beslut från din tillsynsman om att samhället ska förintas.

Kontroll av smitta av trakékvalster

När trakékvalster är konstaterat i en bigård ska en bitillsynsman ta prov på alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället. En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med vuxna bin från det angripna bisamhället.

Om den angripna bigården ligger utanför ett skydds- eller övervakningsområde kommer sådana att upprättas.

 • Skyddsområde är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med trakékvalster.
 • Övervakningsområde är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av trakékvalster.

Om du regelbundet flyttar dina bigårdar mellan platser som befinner sig i ett övervakningsområde kan det underlätta att utbilda sig till godkänd biodlare.

Bli godkänd biodlare

För att bli godkänd biodlare ska du ha genomgått kurs för godkänd biodlare, eller någon motsvarande bisjukdomskurs. Du ska dessutom ha minst tre år praktisk erfarenhet av biodling. Du ska även ha anmält till Länsstyrelsen om du har något bisamhälle.

Ansök om att bli godkänd biodlare hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Vad får du göra som Godkänd biodlare

Som godkänd biodlare har du möjlighet att få ett flyttningstillstånd som räcker längre tid om du har en bigård i ett övervakningsområde. En bitillsynsman besiktar dina bigårdar angående amerikansk yngelröta. Bitillsynsmannen kan sedan skriva ut ett flyttningstillstånd så att du kan flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan dina hem- och utbigårdar. Flyttningstillståndet är tidsbegränsat och du kan få ett tillstånd som gäller i max 12 månader. Tillståndet för godkänd biodlare har följande krav: 

 • Bigården ska undersökas för amerikansk yngelröta före varje förflyttning
 • Amerikansk yngelröta ska inte ha påträffats i bigården
 • Flyttning får endast ske mellan hem- och utbigårdar
 • Bigården ska märkas med biodlarens namn och kontaktuppgifter
 • Biodlaren ska meddela bitillsynsmannen i det distrikt som bina flyttas till

Besiktningar du inte får göra själv

En godkänd biodlare får endast flytta mellan sina anmälda hem- och utbigårdar som befinner sig inom ett övervakningsområde och/eller inte smittförklarat område. Vid flytt ut ur ett skyddsområde måste materialet besiktas av en bitillsynsman.

Är du biodlare och vill utveckla din biodling? Vi ordnar olika aktiviteter i form av kurser, temadagar och möten.

Du hittar alla våra aktiviteter i kalendern

Vår rådgivning inom ekologisk produktion

Jordbruksverkets information om ekologisk biodlinglänk till annan webbplats

Hör gärna av dig om du har önskemål angående kompetensutveckling för din biodling.

När du producerar honung producerar du ett livsmedel. Då finns det regler som du måste förhålla dig till. Livsmedelsverket har samlad information om biodling, tillverkning av honung och sammansatta produkter av honung, bland annat information om lagstiftning och vägledningar. Livsmedelsverket har även tagit fram information för dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument.

Biodling och honung, Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Försäljning av små mängder (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Producerar du 1 000 kg honung från din biodling? Då ska du registrera din honungsproduktion som primärproduktion.

Läs mer om livsmedelsproduktion och registrering

Köper du honung från andra producenter, smaksätter du honung, värmer den eller gör en ny livsmedelsprodukt? Då ska du kontakta din kommun för registrering som livsmedelsföretagare.

Kontakt