Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

 Vi har kurser och rådgivning om:

 • service på landsbygden
 • driva landsbygdsföretag
 • att sköta natur- och kulturmiljöer
 • biodling  (länk går till Länsstyrelsen Västra Götaland som arrangerar dessa kurser)
 • klimat och energi
 • ekologisk produktion
 • Greppa Näringen
 • att använda kemiska växtskyddsmedel

Du som kan delta arbetar inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, ska starta eller utveckla annat företag på landsbygden. Även föreningar på landsbygden kan i flera fall delta.

Genom kurserna och rådgivningen kan du lära dig mer om hur ditt företag kan bidra med hållbarhet och en levande landsbygd samt hur dina miljöersättningar och investeringar gör miljönytta.

De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som
finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

I kalender nedan listas aktuella händelser inom kompetensutveckling och rådgivning (max 5 visas). Alla Länsstyrelsens händelser hittar du i stora kalendern

Kommande händelser

Februari 2019
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Utbildningsaktiviteter

För att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L yrkesmässigt behöver du ha en behörighet. Genom att gå en grundkurs på fyra dagar får du den behörighet som krävs för att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L. Behörigheten ska därefter uppdateras vart femte år genom en fortbildningskurs.

Du hittar mer information om kurserna på sidan om växtnäring och växtskydd

Intresserad av ekologisk produktion? Bra! Det behövs nämligen fler som producerar ekologiskt. Efterfrågan på ekologiska produkter är stor, både i detaljhandeln och från storkök och restauranger. Allra helst ska maten också vara producerad i Sverige. Svekologiskt, det vill säga mat som producerats i Sverige på ekologiskt vis är därför mycket efterfrågad på marknaden. Undersökningar har också visat att i de flesta branscher förbättras ekonomin, om man lägger om till ekologiskt.

Vill du lära dig mer om hur man bedriver ekologisk produktion, är du välkommen att delta i kurser, studieresor och andra aktiviteter. I Länsstyrelsens kalender ser du vad som är på gång just nu.

Du är också välkommen att delta i en ”erfa-grupp”. En av våra erfa-grupper handlar om ekologisk mjölkproduktion och en om ekologisk växtodling. Deltagarna träffas några gånger om året, oftast tillsammans med en rådgivare, för att utbyta erfarenheter med varandra och få råd och tips.

Du som funderar på att börja med ekologisk produktion eller nyligen har lagt om, kan också få rådgivning om växtodling, trädgårdsodling, animalieproduktion ekonomi och byggnadsfrågor.

Rådgivarna hittar du i vår Ekobroschyr
PDF

Både rådgivningen och de flesta aktiviteter är avgiftsfria. Kostnaden betalas av landsbygdsprogrammet.

Den som bedriver certifierad ekologisk produktion kan få miljöersättning både till växtodlingen och till djurhållningen. Du kan vara certifierad antingen enligt EU:s regler eller enligt KRAV-reglerna.

Mål för ekologisk produktion i Halland

Länsstyrelsen har satt mål för ekologisk produktion i Halland. År 2020 ska det bedrivas certifierad ekologisk produktion på 20 procent av åkerarealen i Halland och 30 procent av dikorna ska finnas i certifierad ekologisk produktion. År 2016 var det drygt 9 procent av Hallands åkermark som hade ekologiskt certifierad produktion.

Här kan du läsa mer om Hallands eko-målPDF

Även regeringen har satt upp inriktningsmål för ekologisk produktion: År 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksmarken finnas inom certifierad ekologisk produktion och 60 procent av den offentliga livsmedelsproduktionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter.

Regeringens mål hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om ekologisk produktion finns att läsa hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Där kan du också beställa broschyrer och prenumerera på nyhetsbrev.


Du som sköter jordbruksmark får avgiftsfritt delta i utbildning och rådgivning där du lär dig mer om vad du kan göra för att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Detta gynnar miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

​Du kan få rådgivning på din gård inom följande områden:

 • skötsel av betesmarker och slåtterängar
 • skötsel av kulturlämningar och småbiotoper
 • markhistoria
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • mosaikbetesmarker
 • gräsfattig mark
 • skogsbete
 • lövtäkt/hamling
 • bränning
 • lieslåtter
 • höhantering
 • efterbete
 • svårtillgängliga platser

Du kan även få råd om hur du kan uppfylla kraven för miljöersättningarna och gårdsstödet. Du kan anmäla dig som intresserad av gratis rådgivning genom att höra av dig till Länsstyrelsen.

Vilken typ betesmark har du? Utförlig information finns hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverket arbetar tillsammans med andra organisationer och företag inom lantbrukssektorn arbetar för att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som riktar sig till lantbrukare. Inom projektet erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning om växtnäring, vattenfrågor, integrerad odling, utfodring, klimat och energi. Länsstyrelsen ordnar också kurser och andra aktiviteter om dessa frågor.

Målet med Greppa Näringen är att minska växtnäringsförluster och läckage av växtskyddsmedel samt även att minska lantbrukets klimatpåverkan och spara energi. På så sätt bidrar vi tillsammans till att Sveriges miljökvalitetsmål ska kunna uppnås.

Greppa Näringen vänder sig framför allt till lantbrukare med mer än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar åker. Innan du får rådgivning första gången ska du fylla i en anmälan till Greppa Näringen.

I Halland finns drygt mer än 20 rådgivare som arbetar inom Greppa Näringen.

Kontaktuppgifter till rådgivarna hittar du härPDF

Du är också välkommen att delta i kurser och dylikt inom Greppa Näringen. Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalender.

Mer information om Greppa Näringen finns på webbplatsen greppa.nulänk till annan webbplats


Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling och stöttning bland annat inom områdena produktutveckling, marknadsföring, förhandlingsteknik, affärsplaner, arbetsmiljö med mera.

Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalenderlänk till annan webbplats

Aktiviteterna riktar sig både till lantbruksföretagare som vill bredda sin verksamhet och andra landsbygdsbor som vill utveckla småföretagande och affärsmässighet. Entreprenörsutbildningar är också viktiga då de kan ge arbetstillfällen i bygden.

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning inom kommersiell service till företagare och verksamma inom lokal service, som dagligvarubutiker, drivmedelsstationer eller andra servicepunkter på landsbygden.

Vi erbjuder rådgivning om bland annat affärsutveckling och energirådgivning. Målet med rådgivningen är att du ska få en ökad kompetens i hur du kan utveckla din verksamhet inom lokal service på landsbygden.

Aktuella aktiviteter hittar du i Länsstyrelsens kalenderlänk till annan webbplats

Du kan även vända dig direkt till landsbygdsenheten på Länsstyrelsen.

Prenumerera på nyheter och information

Välkommen att prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev för Hallands landsbygd. Här kan du läsa om aktuella kurser och annat som är på gång inom lantbruk och landsbygd i Halland. Prenumerationen är kostnadsfri.

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser och rådgivning finansieras via Landsbygdsprogrammet

Rådgivning, kurser, information och demonstration är projekt inom landsbygdsprogrammet. Det finansieras av svenska staten och EU.

I detta dokument finns information om genomförda och pågående projekt hos Länsstyrelsen i Hallands länPDF

Inom projekten gör vi upphandlingar och utlysningar gällande rådgivning och utbildning

Länsstyrelsens upphandlingar

Länsstyrelsens utlysningar

Jordbruksverkets utlysningar och upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Barbro Kindt

Landsbygdsenheten

Ingvor Johansson

Landsbygdsenheten

Susanne Åhrén

Landsbygdsenheten