Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:2

Utkom från trycket den 30 mars 2022
Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt för vägarna vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen upprättar, med stöd av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Gävleborgs län.

I denna sammanställning redovisas

I. Gällande bestämmelser och övriga upplysningar
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter
III. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklasser 1 och 4 (BK1 och BK4).

Denna sammanställning gäller för tiden 1 april 2022 - 31 mars 2023.

LÄNSSTYRELSEN

21FS 2022:2 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt för vägarna vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län Pdf, 949.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss