Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:19

Utkom från trycket den 30 december 2022
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om utökad byggnadsfritt område enligt 47 § väglagen (1971:948).

beslutade¹ den 29 december 2022.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 47 § väglagen (1971:948) följande.

Utan Länsstyrelsens tillstånd får inte uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten utmed de vägsträckor och inom de avstånd från vägområdet som anges nedan.

Europavägar – utökat byggnadsfritt område till 50 och 30 meter
E4 – 50 meter
E16 – 50 meter
E45 – 30 meter

Riksvägar – utökat byggnadsfritt område till 30 meter
Väg 56
Väg 68
Väg 76
Väg 84
Väg 50: Alfta (301, 546, 601) – trafikplats 206 Söderhamn södra (E4, 642)
Väg 83: trafikplats 203 Tönnebro (E4) – Ramsjö (735)

Länsvägar – utökat byggnadsfritt område till 30 meter
Väg 582
Väg 301: Edsbyn (678, 597, 596) – Alfta (50)
Väg 583: trafikplats 200 Gävle norra (E4) – Axmartavlan (583.02)

Denna föreskrift träder i kraft den 1 mars 2023 då Länsstyrelsen i Gävleborgs läns kungörelse
(21FS 1986:12) beslutad den 29 maj 1986 upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Bjarni Arnason (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 29 december 2023, dnr 9247-2019

21FS 2022:19 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om utökad byggnadsfritt område enligt 47 § väglagen (1971:948) Pdf, 125.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss