Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:13

Utkom från trycket den 1 juli 2022
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns bekantgörande i andra hand av föreskrift som omfattar Gävleborgs län.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss