Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:15

Utkom från trycket den 22 juni 2022
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Långsundet i Hudiksvalls kommun.

beslutade den 16 juni 2022.¹

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300), att fartbegränsning till 5 knop ska gälla i Långsundet, Hudiksvalls kommun. Föreskrifterna ska ha följande lydelse.

1 § Motordriven farkost får inte föras med högre fart än fem (5) knop inom ett område som begränsas av följande positioner, se karta i bilaga 1 för illustration. Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.

  1. 61-39.024N 17-12.901E & 61-39.110N 17-12.813E
  2. 61-38.881N 17-14.579E & 61-39.032N 17-14.625E

2 § Hudiksvalls kommun är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls. Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Fia Branteryd (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 16 juni 2022, dnr 5617-2021.

21FS 2022:15 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Långsundet i Hudiksvalls kommun Pdf, 285.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss