Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2022:14

Utkom från trycket den 22 juni 2022
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Gavleåns mynning i Gävle kommun.

Beslutade den 16 juni 2022.¹

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300), att fartbegränsning till 7 knop ska gälla i Gavleåns mynning, Gävle kommun. Föreskrifterna ska ha följande lydelse.

1 § Motordriven farkost får inte föras med högre fart än sju (7) knop i Gavleån, Gävle kommun, mellan Gavleåns mynning och Gammelbron. Området begränsas mellan Gavleåns norra och södra strandlinjer väster om en rät linje dragen mellan mynningsuddarna vid Gavleåns östra del och Gammelbron enligt följande positioner, se karta i bilaga 1 för illustration. Fartbegränsningen gäller på båda sidor om Södra Hamnpiren. Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.

  1. 60-40.868N 17-10.960E & 60-40.824N 17-11.178E
  2. 60-40.292N 17-08.390E

2 § Gävle kommun är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls. Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2022.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2007:62) om fartbegränsning till högst 7 knop i Gavleån från Alderholmens mynning till Gammelbron, Gävle kommun.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Fia Branteryd (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 16 juni 2022, dnr 3469-2021.

21FS 2022:14 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Gavleåns mynning i Gävle kommun Pdf, 274.1 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss